h

Weer grote brand op industrieterein Moerdijk

16 mei 2015

Weer grote brand op industrieterein Moerdijk

Foto: SP

GROTE BRANDEN OP HET INDUSTRIETERREIN MOERDIJK 2011-2015

In chronologische volgorde zullen we de grote branden eerst opnoemen:

-5 januari 2011, Deze dag ging het chemische bedrijf Chemie-pack geheel in vlammen op

-27 juli 2013, het bedrijf Eurosupply aan de Oostelijke Randweg verloor door een brand haar kantoorgebouw en loods.

- 3 juni 2014, Er ontstond brand bij een van de Shell-fabriken op het industrietterrein. Een reactorvat was volledig verwoest en het herstel van deze brand duurde maanden.

- 4 augustus 2014, Er woedde een brand bij zandfabriek Martens en van Oord. Transportbanden waren in brand gevlogen en daardoor onstonden grote rookwolken.

-23 september 2014, Er was korte tijd brand bij het recyclingbedrijf Remondis.

-10 februari 2015, bij afvalverwerker Attero was er spraken van een flinke brand. De brand vond plaats in een ondergrondse bunker met grofvuil. Daardoor was de brand niet goed te zien, maar de brandweer had grote moeite om deze brand te blussen

-12 mei 2015, grote brand bij recyclingbedrijf Remondis.

We maken ons grote zorgen om deze branden. 7 stuks maar liefst in 4 jaar tijd. De maatregelen die genomen zijn na de grote brand bij Chemie-Pack , het  beter functioneren van de brandweer en de standplaats op het industrieterrein zelf, is een goed initiatief.

Maar dit neemt de oorzaak niet weg, en die ligt volgens ons in de vergunningenhandhaving.

Zoals ook bij Chemie-pack heeft ook bedrijf Remondis al eerder waarschuwingen gehad om zaken op het terrein te verbeteren die brandgevaarlijk waren.

Waarom wordt de vergunning dan door de provincie niet ingetrokken?  Er wordt nu te veel gespeeld met de gezondheid van de bewoners van de gemeente Moerdijk.  En tot overmaat van ramp krijgen we er nog wat industrie bij, in de vorm van LPM.  Ja, Moerdijkse inwoners zijn gewend aan stank, gevaar en overlast. De mensen van Eindhoven zijn wat fijngevoeliger, die krijgen geen Ruit –Rondweg in hun achtertuin.

Reactie toevoegen

U bent hier