h

informatie klankbordgroep giftreinen

25 april 2015

informatie klankbordgroep giftreinen

Foto: SP

Bijeenkomst  Klankbordgroep Spoor

Op woensdagavond 22 april j.l. was er een bijeenkomst van de Klankbordgroep Spoor Zevenbergen in de zaal van het Gemeentehuis.  Deze informatieve bijeenkomst was geslaagd al had de opkomst van belangstellenden groter mogen zijn.  Tijdens de bijeenkomst kwamen er verschillende sprekers aan het woord. Jeroen van Venrooy, veiligheidsadviseur van de Gemeente Moerdijk sprak met name over de risico-zone naast de spoorlijnen waarbinnen niet meer gebouwd of verbouwd mag worden, wat dit voor gevolgen heeft voor de gemeente en voor de bewoners.  Harry Killaars van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant gaf uitleg over de te volgen procedures bij een calamiteit op het spoor, maar gaf ook tips wat de bewoners zelf kunnen doen. Dit laatste werkte trouwens wel op de lachspieren, als je bij een brand of gifwolk ieder kiertje van je huis moet dichtstoppen, kan je beter snel wegrennen, was de mening van veel aanwezigen.  Dennis van Berkel van de klankbordgroep gaf een uitleg over wat de klankbordgroep tot nu toe allemaal gedaan heeft om Den Haag te overtuigen van het gevaar van het basisnet Spoor voor de bewoners. Maar tot nu toe hebben al deze acties geen enkel resultaat opgeleverd. Toch blijft de groep strijdbaar. 

Ook Peter Tolbijn van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Geert Vlogman van Pro-rail waren aanwezig . Er werden vragen aan hen gesteld. En zij zaten ook in het discussie-panel waarmee de avond afgesloten werd.

Eerder heeft onze afdeling ook al actie gevoerd voor vermindering van de gif treinen door Zevenbergen, want het is belachelijk dat economisch gewin vooraan staat in plaats van de veiligheid van duizenden bewoners.

Reactie toevoegen

U bent hier