h

SP Moerdijk steunt het Jongerenwerk

16 maart 2015

SP Moerdijk steunt het Jongerenwerk

Foto: SP

SP Moerdijk steunt altijd al het Jongerenwerk daar waar het maar mogelijk is. Volgens BN de Stem steunen nu alleen de PvdA en BBM het Jongerenwerk in Moerdijk. Dat is nog niet eens een halve waarheid. Een bezuiniging op het Jongerenwerk accepteren wij niet en we brengen het Jongerenwerk met enige regelmaat ter sprake in de vele vergaderingen. Belangrijk voor ons daarbij was dat er niet nog meer gekort zou worden op uren van de Jongerenwerkers of op het budget voor Jongerenwerk.

Wat is er nu aan de hand? Het Jongerenwerk valt onder Surplus en die moet van de gemeente nog 10% bezuinigen. Een bezuinigingsopdracht dat het gevolg is van het regeringsbeleid om op de budgetten van gemeenten te korten. Daarnaast heeft Surplus van het college de opdracht gekregen er voor zorg te dragen dat de jongerenwerkers in alle kernen aan de slag kunnen gaan. De reactie van Surplus daarop was het opzeggen van de huur van het Jongerencentrum Tune Inn in Zevenbergen. Dat huurt Surplus van de gemeente. Volgens de wethouder betekend het opzeggen van de huur voor de gemeente een strop van 34.000 euro per jaar. Flink dure huur. De gemeente geeft jaarlijks een gelijkblijvende subsidie van bijna 250.000 euro aan Surplus voor het Jongerenwerk en uiteindelijk bezuinig Surplus nu daarop 3.000 euro.

Helaas is het weer een plan van managers vanuit de tekenkamer zonder de jongeren en jongerenwerkers erbij te betrekken. Het sluiten van Tune Inn stuit natuurlijk meteen op weerstand bij diverse groepen mensen in onze gemeente.

 

 “Dat we een warm hart hebben voor het Jongerenwerk is niet alleen gelegen in het feit dat de SP het landelijk erg belangrijk vindt. Of omdat het in het verkiezingsprogramma van SP Moerdijk staat. Maar vooral omdat het Jongerenwerk een belangrijke rol in mijn leven heeft gehad,” aldus raadslid Remco Luhrman, ”de wijk waarin ik woonde had last van ons omdat we op straat hingen. Hangjongeren is namelijk iets van alle tijden. Uiteindelijk ben ik ongeveer zo’n 5 jaar vrijwilliger geweest en ik heb van dichtbij kunnen zien dat de Jongerenwerkers veel jonge levens weer op de rails hebben gezet wat natuurlijk in ieders belang is geweest.”  

Wat er nu met Tune Inn en het Jongerenwerk dreigt te gebeuren is voor de SP fractie dan ook een doorn in het oog.  Het Jongerenwerk heeft echt een vaste uitvalsbasis nodig in de vorm van een jongerencentrum/jeugdhonk en wij zullen ze daarin voor 100% steunen. Daarnaast lijkt het ons het beste om het Jongerenwerk weg te halen bij Surplus en onder te brengen bij de gemeente. Dan is het budget toereikend om een broodnodige derde Jongerenwerker in dienst te nemen.

Reactie toevoegen

U bent hier