h

Inbraakgolf teistert gemeente Moerdijk

13 maart 2015

Inbraakgolf teistert gemeente Moerdijk

Foto: SP / buit gemaakte kluis gedumpt

Vragen vanwege een inbraakplaag in gemeente Moerdijk

 

In december waren er  maar liefst 22 inbraken. Afgelopen maand januari heb ik in het buitengebied enkele malen goederen gevonden die afkomstig waren van een inbraak . Gezien dit enkele malen gebeurde, was dit voor mij aanleiding genoeg om de monitor van de landelijke politie genaamd Misdaad in kaart te raadplegen. Nu blijkt het dat er in de in de maand januari van 2015 in de gemeente Moerdijk maar liefst 28 woninginbraken zijn geweest en 5 pogingen daartoe.

De cijfers van de gemeente zelf gaven zelfs nog een hogere uitslag, namelijk 32 inbraken.

We kunnen dus spreken van een ware inbraakgolf en na raadpleging van andere bronnen kunnen we stellen dat dit zelfs een diepterecord is van de afgelopen jaren. In januari 2014 waren dit nog 11 inbraken. (Bedrijfsinbraken zijn hier niet in opgenomen.) Maar ik spreek nog liever van een inbraakplaag dan van een inbraakgolf.

 

We hebben in de afgelopen jaren gezien dat er veel energie is gestoken in preventie en het opzetten van buurtpreventie teams, maar we kunnen vaststellen dat er een overduidelijke  toename is van het aantal woninginbraken. Het overstijgt nu duidelijk alle preventieve inzet en burgerparticipatie (zelfredzaamheid)

Als preventie onvoldoende is om een plaag te voorkomen, dan wordt het naar mijn idee tijd om drastischer maatregelen te treffen. Daarmee doel ik niet op het plaatsen van een hek om de gemeente zoals bij

industriegebied Moerdijk en ik begrijp ook dat er niet op iedere hoek van de straat een agent kan worden geplaatst, maar een meer zichtbare inzet van politie is wel gewenst. We kunnen constateren dat het aantal in onze gemeente ingezette agenten te weinig is om deze inbraakplaag een halt toe te roepen.

 

Omdat de burgemeester over de veiligheid gaat hebben we hem enkele dringende vragen gesteld:

Wat gaat het college doen met de constatering van deze golf aan inbraken?

2)  Gaat de burgemeester dit ter sprake brengen binnen de veiligheidsregio?

3)  Gaat er gevraagd worden om extra inzet van politie in onze gemeente?

 

Remco Luhrman

Raadslid SP Moerdijk

 

Reactie toevoegen

U bent hier