h

HOE ZIT HET MET HET MANTELZORG COMPLIMENT IN GEMEENTE MOERDIJK?

16 maart 2015

HOE ZIT HET MET HET MANTELZORG COMPLIMENT IN GEMEENTE MOERDIJK?

Foto: SP

Nog veel onduidelijkheid over het Mantelzorgcompliment 2015

 

Vorig jaar heeft de SVB voor het laatst het Mantelzorgcompliment gegeven. Per 1 januari 2015 is het gekoppeld aan de WMO en ligt de verantwoordelijkheid van het verstrekken van het mantelzorgcompliment bij de gemeenten. Omstreeks 6 februari kregen zo’n 780 huishoudens die zorg krijgen in de gemeente Moerdijk een brief van het SVB over de verandering. Die adressen zijn bekend bij  de gemeente. Door de SVB zijn geen adressen van mantelzorgers doorgegeven. Diegene die zorg krijgt moet aangeven wie het mantelzorgcompliment verdient. Iedere gemeente mag zelf een passende oplossing bedenken waarmee ze deze mantelzorgers willen waarderen. Dit leidde nu al tot vragen van inwoners aan onze fractie van SP Moerdijk. Mantelzorgers die nu met de gemeente bellen krijgen nog geen enkele duidelijkheid over de toekomst van het mantelzorgcompliment. De gemeente geadviseerde hen om de Bode in de gaten te houden omdat er nog geen concreet plan ligt. Maar hen werd ook verteld dat het mantelzorgcompliment in de vorm van een cursus kan worden gegeven. Dat leidde juist tot vragen aan onze fractie omdat dit als betutteling wordt ervaren. Maar ook als een teleurstelling/afwijzing, want nu zou je een cursus nodig hebben, terwijl je al 10 jaar belangeloos voor je naaste zorgt.

 

De gemeente heeft nog geen concreet plan gemaakt

Vorig jaar was de mantelzorger een belangrijk onderwerp in de transities, en met name in de nieuwe WMO. Daarbij gaf het college aan dat ze niet weten wie die mantelzorgers zijn, omdat ze zich niet melden bij de gemeente.

Vanuit de landelijke overheid krijgen gemeenten allerlei tips over de wijze waarop ze de waardering voor mantelzorgers vorm kunnen geven.  Daarbij is de nadruk vooral komen te liggen bij het ondersteunen van mantelzorgers om overbelasting bij de mantelzorgers te voorkomen. Het college van B&W is de partij die de uiteindelijke regeling vast gaat stellen. Dus de gemeente kan in plaats van een financiële waardering ook een cursus geven of een andere voorziening vaststellen. De mantelzorgers willen graag meer erkenning, preventie voor overbelasting maar vooral ook een financiële waardering omdat ze gemiddeld 1100 euro per jaar aan extra kosten maken. (bron: Mezzo)

 

Uiteindelijk is dus nu het college aan zet, die moet het plan vormgeven waarmee onze gemeente zijn waardering gaat laten blijken voor de mantelzorgers.

Onze fractie vindt dat de mogelijkheid van een financiële waardering mogelijk moet blijven. We zullen het college vragen zo snel mogelijk informatie over het ‘nieuwe’ mantelzorgcompliment op de gemeentelijke website te plaatsen. In 2014 was het mantelzorgcompliment nog 200 euro. We zullen zien wat de bezuinigingen met deze blijk van waardering heeft gedaan.

 

Heeft u het formulier voor het mantelzorg compliment van 2014 nog niet bij de SVB  ingeleverd? Zorg ervoor dat het voor 30 april bij hun in ontvangst is genomen.

Reactie toevoegen

U bent hier