h

Zwemmen in Moerdijk

15 januari 2015

Zwemmen in Moerdijk

Op 14 januari was er een commissievergadering naar aanleiding van het voorstel van het college ten aanzien van het zwemmen in de gemeente Moerdijk. In BN/De Stem was aangegeven dat wij de andere baden willen sluiten. In het vervolg van het betoog is echter een duidelijke kanttekening gemaakt omdat de visie naar ons oordeel onvoldoende is om te komen tot die conclusie. Dat is vervolgens niet in de krant terecht gekomen.

In ons verkiezingsprogramma hebben we naar aanleiding van de discussie en speciale ledenvergadering over de kerntakendiscussie een uitgangspunt voor het zwemmen in onze gemeente opgenomen:

Wij willen schoolzwemmen bevorderen waarbij er in deze gemeente voldoende bereikbare zwembad-capaciteit moet zijn.

Het voorstel van het college sluit niet helemaal aan aan hetgeen wij voorstaan. Een nieuw centraal gelegen zwembad zou zeker kunnen aansluiten op ons uitgangspunt, maar het college gaat uit van een visie die wij niet kunnen onderschrijven.

Het schoolzwemmen wordt heel gemakkelijk afgedaan door te stellen dat scholen het niet willen en de gemeente geen taak heeft in het behalen van zwemdiploma’s.  Het is jammer dat de gemeente zich zo terugtrekt in het bevorderen van het zwemonderwijs. Wij kunnen de visie dan ook wat dat betreft niet ondersteunen

Daarnaast is de bereikbaarheid een belangrijk punt. Bewoners in het westen van de gemeente en met name Willemstad hebben in het algemeen een wat grotere afstand tot Zevenbergen/Klundert omdat bijvoorbeeld de fietspaden en het openbaar vervoer ontoereikend is.

Wij kenden tot nu toe één actief initiatief om het zwembad te behouden, namelijk dat in Willemstad. Er ligt een mooi plan waar inmiddels jaren aan gewerkt is. Wij zien dit initiatief niet als concurrerend maar juist als aanvullend op de zwemvoorziening omdat de bereikbaarheid vanuit Willemstad juist een issue is.

Er blijken nu toch ook nog een aantal andere initiatieven te komen voor Fijnaart en Zevenbergen. Die moeten ook een kans krijgen vinden wij. Burgerinitiatief moet niet in de kiem gesmoord worden!

Het verhaal in BN/De Stemis dus maar het halve verhaal! 

Zie ook:

http://moerdijk.sp.nl/nieuws/2013/10/verkiezingsprogramma-2014-2018

http://moerdijk.sp.nl/nieuws/2013/03/kerntakendiscussie 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier