h

Wordt begraven een luxe product?

28 september 2014

Wordt begraven een luxe product?

In de raadsvergadering van 25 september 2014 is het begraafrecht voor de nieuw aan te leggen begraafplaats te Zevenbergen en de bestaande begraafplaats in Klundert vastgesteld.

Met dit besluit is eveneens duidelijk geworden dat het neo-liberaal gedachtengoed nog steeds hoogtijdagen viert. Het 100% kostendekkend maken van voorzieningen die er juist vanuit gemeenschapswegen zouden moeten zijn wordt de solidariteit nog verder afgebroken. Als het aan sommige partijen ligt zou zelfs het verplicht gestelde legitimatiebewijs 100% voor rekening van de burger moeten komen. We zien het fenomeen ook landelijk opduiken, bijvoorbeeld als het om griffierechten gaat. 

Onze fractie was voorstander van het enigszins gelijk houden van de tarieven. Daarmee zouden we aanvankelijk op 78% uitkomen. In de vorige raadsvergadering was er tussen de partijen een akkoord gekomen om het totale tekort gelijk te houden. Dit bleek om 84% kostendekkendheid te gaan. Toen puntje bij paaltje kwam heeft het college ondanks de concensus toen in de raad het voorstel niet aangepast en heeft de coalitie de gelederen gesloten en daarmee het bereikte compromis om zeep geholpen.

Of het tarief nu op deze hoogte blijft is allerminst zeker. Indien het aantal begravingen lager uit gaat vallen dan bijna het dubbele (!) van nu dan kan het zomaar zijn dat de tarieven nog flink zullen stijgen uitgaande van 100% kostendekkenheid. Waar is dan de grens? Begraven wordt in dat geval een luxe product. De vrijheid om te kiezen tussen crematie en begraven raakt dan steeds meer in gedrang.

Reactie toevoegen

U bent hier