h

Nieuws uit 2013

23 maart 2013

Kerntakendiscussie

ben in raad
Op 21 maart was de afronding van de zgn. kerntakendiscussie binnen de gemeenteraad. Deze discussie is opgestart door de raad zelf omdat B&W dat steeds lieten liggen en de raad het zeer belangrijk vindt om vast te stellen welke taken de gemeente wel of niet uit gaat voeren de komende jaren.
Hieronder de door mij ingebrachte zaken.

Lees verder
17 maart 2013

Varkensstapel moet kleiner

Het aantal varkens in Brabant moet hoe dan ook naar beneden. En het moet afgelopen zijn dat de boeren elkaar noodgedwongen op blijven eten Dat zei Emiler Roemer tijdens een politieke avond eind februari in Wanroy.."We zijn toch van God los als we het voer voor de dieren uit Zuid-Amerika naar hier moeten halen. En ze vervolgens over de hele wereld slepen. En dan hebben we het nog niet over de kolder van de Europese landbouwsubsidies." aldus Emile.

Lees verder
15 februari 2013

Werkgevers misbruiken vorstverlet

Tijdens controles op de vorstverletregeling van de bouwsector hebben inspecteurs van UWV geconstateerd dat voor een op de vijf bouwvakkers misbruik is gemaakt van de regeling. De bouwvakkers waren door hun werkgevers aan het werk gezet, terwijl er ook een melding was gedaan dat er vanwege vorst niet kon worden gewerkt. Werkgevers die misbruik maken van de regeling worden voor het verdere verloop van deze winter uitgesloten van de regeling.

Lees verder
14 februari 2013

JSF is niet nodig

De JSF hoeft geen rol te spelen in de toekomstige Nederlandse krijgsmacht. Dat blijkt uit een advies van instituut Clingendael aan minister Jeanine Hennis van Defensie, meldt de Volkskrant.

Lees verder
2 februari 2013

Gemeentehuis te koop

GemeentehusMaandag 28 januari 2013 was een zwarte dag voor de overgrote meerderheid van het gemeentepersoneel en zeker voor de mensen die werken in het gemeentehuis. Door burgemeester Jac Klijs en gemeentesecretaris Bert Kandel werd daar in feite het einde van Moerdijk als zelfstandige gemeente aangekondigd.

Lees verder
1 februari 2013

Mandateren aanbesteding Huishoudelijke Zorg

bENNIEOp 1 september 2012 is op initiatief van de SP kamerleden Agnes Kant en later door Renske Leijten een wetswijziging van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning van kracht geworden. De marktwerking in de huishoudelijke zorg maakte tot dan toe fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden onmogelijk.

Lees verder

Pagina's

U bent hier