h

Mandateren aanbesteding Huishoudelijke Zorg

1 februari 2013

Mandateren aanbesteding Huishoudelijke Zorg

bENNIEOp 1 september 2012 is op initiatief van de SP kamerleden Agnes Kant en later door Renske Leijten een wetswijziging van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning van kracht geworden. De marktwerking in de huishoudelijke zorg maakte tot dan toe fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden onmogelijk.

Vele gemeenten gingen ten koste van de kwaliteit onder de kostprijs aanbesteden. Gemeenten hebben nu meer mogelijkheden om de hulp in de huishoudelijke zorg aan te besteden of zelfs in eigen beheer uit te voeren. Op 7 februari a.s. ligt er een voorstel van het college om het vaststellen van de tarieven van huishoudelijke hulp aan hen te mandateren. De contracten lopen op 1 januari 2014 af. Reeds op 9 mei 2012 heeft de SP de wethouder geattendeerd op de gevolgen van de wetswijziging en de betrokkenheid van de Raad bij het vaststellen van het basistarief. Tijd genoeg leek ons om met een gedegen voorstel te komen.Echter nu wordt gezegd dat de raad niet tijdig een tarief kan vaststellen omdat de uitkomst van een onderzoek nog niet bekend is. Maar het lijkt erop dat men dus ondanks onze waarschuwing toch te laat is vertrokken.

Wat kunnen de gevolgen zijn van deze mandatering. Laten we eerst zeggen dat het niet om hulp gaat maar om zorg. De WMO is een zorgwet. De hulp bestaat uit meer dan alleen het huishouden er zit een belangrijk zorgaspect aan. Verder zegt het voorstel dat er wordt gezocht naar samenwerking in de regio. Maar gevaar bestaat dat de huidige tarieven van die gemeenten het nu enigszins redelijke tarief (€ 24,88) van Moerdijk drastisch omlaag gaat brengen.

Kijken we naar de gemeenten waar we op sociale zaken veel mee samenwerken dan is dat niet ondenkbeeldig. Dit zijn namelijk de tarieven van deze gemeenten Etten-Leur (€ 19,10), Rucphen (€ 17,63) en Zundert (€ 17,12) Die zitten ruim onder wat een redelijk tarief is en van die bedragen kunnen geen CAO-lonen worden betaald. Zelfs het minimumloon kan daar niet van worden betaald, Kortom, die gemeenten maken winst over de ruggen van werkenden in de zorg die het moeten doen voor uurlonen tussen tussen € 4,50 en € 6,00 per uur [bron: www.pgb.nl].

Kortom de raad moet zelf de regie houden in het vaststellen van het basistarief zodat er fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden kunnen worden gehanteerd. U snapt dat wij dit voorstel dus niet gaan ondersteunen!

U bent hier