h

Gemeentehuis te koop

2 februari 2013

Gemeentehuis te koop

GemeentehusMaandag 28 januari 2013 was een zwarte dag voor de overgrote meerderheid van het gemeentepersoneel en zeker voor de mensen die werken in het gemeentehuis. Door burgemeester Jac Klijs en gemeentesecretaris Bert Kandel werd daar in feite het einde van Moerdijk als zelfstandige gemeente aangekondigd.

B&W hebben besloten dat veel zaken niet meer in Moerdijk zullen worden uitgevoerd maar zullen worden uitbesteed aan in oprichting zijnde diensten. Dan ligt de verantwoordelijkheid daarvoor niet meer bij B&W of bij de gemeentesik, die kennelijk wel de lusten willen hebben maar niet de lasten. En die vooral graag van al die “lastige” burgers; en kritische raadsleden; af willen.

Tevens zijn kwartiermakers benoemd op diverse onderdelen waarbij het wrang is om te horen dat mensen die jarenlang hun best hebben gedaan om een goed draaiende afdeling op te bouwen, nu zonder enige uitleg aan de kant worden gezet. Een verdeel en heers tactiek die de Romeinse keizers ook al toepasten, maar die niet thuishoort in een dienstverlenende organisatie.

Samenwerking van gemeenten is alleen wettelijk verplicht op het gebied van veiligheid en brandweer en dat gaat definitief verhuizen naar Tilburg. Deze zeer diepe ingreep in werk en welzijn van honderden ambtenaren, die dat echt niet hebben verdiend, is niet besproken met de gemeenteraad. Die heeft een aantal maanden geleden alleen maar te horen gekregen dat alles werd onderzocht en dat de uitkomsten eerst aan de raad zouden worden voorgelegd voordat er iets zou worden besloten. Dat is tot en met vandaag niet gebeurd, het college van B&W heeft ervoor gekozen om een bom te laten ontploffen binnen hun ambtenarencorps.

Opvallend hierbij was wel dat Frans Fakkers van OM als wethouder personeel als toehoorder in de zaal zat. Het lijkt ons heel sterk dat hij in heeft gestemd met deze beslissing. Hoogstwaarschijnlijk waren Koevoets(VVD) en Grootenbooer(CDA) ervoor en heeft de CDA burgemeester gekozen voor zijn wethouder. Wij zullen het nooit weten omdat het geheim blijft.

Met directe ingang is voor 2 jaar benoemd tot directeur personeel de ZZP-er (interim-manager) Marion van Duivenvoorde. Haar laatste werkplek was de gemeente Halderberge. Gezien de vuile was die daar nu buiten wordt gehangen, twijfelen wij ernstig aan haar vaardigheden. Al eerder is er zo’n figuur binnen geweest, die alles overhoop heeft gehaald voor veel geld. Maar die ook de hele organisatie tegen elkaar had opgezet. Het heeft een paar jaar geduurd om die ellende te herstellen, maar dat mag klaarblijkelijk niet van de hotemetoten.

Interimmanagers zijn net meeuwen. Zij maken veel kabaal, jatten de lekkerste hapjes en schijten de zaak nog eens lekker onder voor ze vertrekken. En zijn altijd weg voor je ze kan pakken

Deze uitbesteding is voorgebakken in de op geen enkele wetgeving gebaseerde collegiale overleggen van een groep gemeentesikken en burgemeesters waarbij de gemeenteraden buitenspel staan. Het betreft hier immers uitvoering en dat ligt bij B&W, de raad geeft alleen opdrachten en kan B&W ter verantwoording roepen als het niet goed gaat. En dat kan dan lekker niet meer want de verantwoordelijkheden liggen dan bij die gezamenlijke diensten.

Wat gaat er gebeuren binnen twee jaar?
Etten-Leur krijgt Sociale Zaken en uitkeringen..
Bergen op Zoom krijgt het Klanten Contact Centrum ofwel de gemeentewinkel.
Roosendaal gaat Handhaving en Vergunningverlening inclusief de BOA’s doen.
De burgers moeten over een paar jaar voor deze zaken naar die plaatsen, klantvriendelijk is toch anders!

Over de plaats van de gemeentebelastingen wordt nog onderhandeld. Moerdijk zou graag de ICT binnenhalen en dat is niet best. Niet alleen levert dat erg weinig arbeidsplaatsen op, ook staat vast dat Moerdijk daarin erg slecht scoort. Zo zijn bv zaken ouder dan 5 jaar al niet meer te vinden op de gemeentelijke site.
.
Het zou goed zijn om de agenda van de gemeenteraad deze week aan te passen in die zin dat er een besluit wordt genomen over d e Nota Windenergie omdat anders hogere overheden ingrijpen en verder de heel avond besteden aan deze zware minachting van de gekozen volksvertegenwoordigers. Het woord is nu aan de raadsleden en wij hopen dat die verstandiger zjjn dan B&W

U bent hier