h

Wateroverlast Westkreek

8 augustus 2012

Wateroverlast Westkreek

wateroverlast
Vorige week is er huis aan huis in “de badkuip” van Fijnaart een brief bezorgd met uitleg over de wateroverlast. Dat is erg netjes maar wat ons het meest aansprak was de oproep om oplossingen aan te dragen. Dat hebben wij niet laten liggen en na enig zoeken in het archief kwamen er een aantal door ons in het verleden voorgestelde oplossingen naar voren.

Onderstaande zaken heeft onze voorzitter; die in dat natte gebied woont; als ervaringsdeskundige verzonden naar het hoofd van de betreffende afdeling. Uiteraard met de geschiedenis en verschillende stukken uit het verleden erbij.

De simpelste oplossing voor een snelle afvoer van op straat komend water is het verlagen van het trottoir aan het eind van de Kon. Emmastraat bij de Westkreek. Door tegelijkertijd het achtergelegen gedeelte van het talud te bestraten als afvoergoot ontstaat een automatische overstort. Dit kan met weinig kosten al snel worden uitgevoerd.

Tegelijkertijd de dammen die de doorstroming tegenhouden (verkeersdrempels) in de Jan van Glymesstraat en de Kon. Emmastraat aan beide trottoirzijden over een breedte van 50 cm verlagen tot straathoogte; en bij het verkeersplatform Kon. Emmastraat -Beukenlaan dit uitvoeren aan de zijde van de kreek.

Leg in de Parelstraat een afvoersysteem aan zoals in de beneden Kadedijk is uitgevoerd. Voer dat hemelwater af naar de Kerkhofvijver, die daardoor beter wordt doorgespoeld.

Maak een verbinding vanuit de Gouden Regenhof met het riool in de Nieuwe Dorpsweg.

Laat regelmatig controleren door uw medewerkers of de afvoer van het bergbezinkbassin voldoende open wordt gehouden door Brabantse Delta.

De waterwet schrijft voor dat elke gebruiker zijn oppervlaktewater af moet kunnen voeren naar de volgende in de keten. Daarom moet Brabantse Delta er voor zorgen dat die mogelijkheid in ruim voldoende mate bestaat. Gezien de geringe doorlatingsmogelijkheden onder de Rijksweg hebben wij daar grote twijfels over. Ga in gesprek met hen om een betere doorvoer aan te leggen. Het kan best want aan de overzijde van de Boerendijk, gezien vanuit Fijnaart, is enige jaren geleden aan de Kreekweg een grote afvoer aangelegd onder diezelfde Rijksweg

U bent hier