h

ZONDAGSOPENSTELLING WINKELS

4 juli 2012

ZONDAGSOPENSTELLING WINKELS

Op de agenda van de raadsvergadering van 28 juni 2012 stond de aanpassing van de winkeltijden verordening op het programma. In de commissie was reeds gesproken over het voorstel van het college om de zondagsopenstelling te versoepelen. Daar werd door een aantal partijen aangegeven dat de onderbouwing heel mager was en vermoedelijk niet stand zal houden indien het raadsbesluit zou worden aangevochten

De SP heeft in de Tweede Kamer met een initatiefwetsvoorstel er voor gezorgd dat gemeenten niet zomaar de winkels op zondag open kunnen Er moet ten eerste sprake zijn van substantieel toerisme en er moeten daarnaast belangen worden afgewogen van werkgevers en werknemers. Het college was overtuigd dat alles in orde was maar op verzoek van de commissie, die daar dus heel anders over dacht, zou een externe juridische toets worden gedaan. Jammer dus van het geld want het was overduidelijk dat het voorstel onvoldoende was.

Vraag is of het toeristisch karakter van Willemstad voldoende is om in heel de gemeente de winkels vrijstelling te geven. Daarbij werden voorbeelden van Rheden en Rotterdam aangevoerd. Plaatsen waar miljoenen bezoekers per jaar komen. Er wordt verwezen naar een nota waarin wel de wens is uitgesproken dat er meer toerisme in Moerdijk (buiten Willemstad) zou moeten komen maar dat is nog zeker geen feit.

In een bijeenkomst met 15 winkeliers (voornamelijk supermarkten, tuin- en kluscentra) was een grote meerderheid voor verruiming. Er was geen enquête gehouden onder de winkeliers, want hoewel sommige winkeliersverenigingen voor zijn is er binnen deze verenigingen wel degelijk verschil van inzicht. Het gaat dan ook niet om alleen om het belang van een winkeliersvereniging maar zeker ook om het belang van kleine ondernemers en werknemers. Deze worden ernstig benadeeld indien de grote ondernemers, die meer capaciteit hebben, hun zaak 7 dagen per week gaan open doen. Immers zij kunnen die concurrentie niet aan. Er was ook geen onderhoud geweest met werknemers of hun vertegenwoordigende vakbonden.

In de discussie worden oneigenlijke argumenten gebruikt namelijk het moet wel want de gemeenten in de omgeving doen het ook. Bekend is dat het besluit van Roosendaal onder vuur ligt en wordt teruggedraaid hetgeen inmiddels voor meer gemeenten in de regio het geval is. Daarnaast wordt gezegd dat er meer omzet zal zijn. Maar wordt die omzet nu niet over meer dagen verspreid ?

Ook wordt gezegd dat er vrijheid is om al dan niet open te gaan. Maar vrijheid wordt niet bereikt in een concurerende markt. De grote ondernemingen kunnen, hoewel het ook hen op termijn geen omzetstijging geeft, de concurentieslag aan om op zondag open te gaan maar kleine ondernemers die niet meegaan zullen hun omzet zien dalen en uiteindelijk zal het winkelaanbod ende bestaande diversiteit in de gemeente verslechteren. Het zal zeker geen middel zijn om consumenten weg te houden van een omliggende stad als Breda omdat daar een winkelaanbod is dat niet met hier te vergelijken is.

Het college heeft met het terugtrekken van het voorstel (na instemming van de raad) bedacht een onderzoek van maar liefst 15.000 euro te doen om het voorstel beter te onderbouwen. Wederom zonde van het geld want met het beter opschrijven maakt niet dat de feiten anders zijn.
Hopelijk komt men tot verstand om energie in andere belangrijke zaken te steken. Met die 15.000 euro kunnen we veel socialere zaken regelen.
In het nieuwe verkiezingsprogramma “Nieuw Vertrouwen” dat zaterdag is vastgesteld is opgenomen dat de SP blijft opkomen voor de kleine ondernemer en werknemer in deze en andere kwesties. U kunt er dus ook op rekenen dat SP Moerdijk dat zal doen!

Bij Koninklijk Besluit van 25 maart 2011 was het raadsbesluit voor de winkeltijdenverordening van de gemeente Westland (meer dan 100.000 inwoners) vernietigd. De Raad van State heeft bij een arrest van 25 juli 2012 na een beroep van de gemeenteraad van Westland dit KB in takt gelaten. De gemeente kon niet aantonen dat het autonome toeristische aantrekkingskracht heeft. In overweging 2.8.1 is duidelijk te lezen dat een ambitie hiertoe niet voldoende is. Nu is dat precies waarop het college van Moerdijk zich nu op beroept.

U bent hier