h

Winst maken in jeugdzorg mag niet meer

8 juli 2012

Winst maken in jeugdzorg mag niet meer

Nine KooimanHet SP-voorstel waardoor jeugdzorginstellingen geen winst mogen maken is op 6 juli aangenomen. Indienster Nine Kooiman: "Er is een belangrijke stap gezet in het weigeren van marktwerking in de zorg voor kinderen met problemen"

Het doel om winst te maken past niet in de jeugdzorg, die moet goede zorg en opvang bieden voor kwetsbare kinderen en gezinnen.'
De jeugdzorg zal naar verwachting vanaf 2015 een verantwoordelijkheid zijn van gemeenten. De instellingen die zij zullen financieren mogen dan geen winstoogmerk hebben. 'De overdracht van verantwoordelijkheden naar de gemeenten biedt nieuwe kansen voor een betere jeugdzorg,' stelt Kooiman. 'De goede zaken moeten we behouden, maar sommige zaken moeten we verbeteren of voorkomen. Jeugdzorg leent zich niet voor aanbestedingen en concurrentie. Diverse privatiseringen, zoals bijvoorbeeld in de thuiszorg of het openbaar vervoer, hebben uitgewezen dat taken overlaten aan de markt niet voor verbeteringen of lagere prijzen zorgt. In de jeugdzorg moet het belang van het kind voorop staan.'
'

U bent hier