h

Oosterhout: LPM heeft geen meerwaarde

17 juli 2012

Oosterhout: LPM heeft geen meerwaarde

Burgemeester en wethouders van Oosterhout zijn vooralsnog niet overtuigd van de meerwaarde van het Logistiek Park Moerdijk en willen daar graag een bestuurlijk gesprek over aangaan, zo laten zij in een brief aan het provinciebestuur weten.

Het Oosterhoutse college stelt zich op het standpunt dat er reeds een goed netwerk van binnenhavens in Brabant functioneert (Oosterhout-Tilburg-Waalwijk) en dat concurrentie vanuit Moerdijk niet gewenst is. De brief aan het provinciebestuur is geschreven in het kader van de inspraakprocedure op het voorontwerp-inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk.


Twijfels over meerwaarde Logistiek Park Moerdijk

BN/DeStem 19 juli 2012

Oosterhout ziet vooralsnog de meerwaarde van het Logistiek Park Moerdijk niet in. Het college van B en W heeft in een brief aan het provinciebestuur uitgelegd dat het vindt dat het huidige netwerk van Brabantse binnenhavens (Oosterhout- Waalwijk-Tilburg) prima functioneert en dat de toegevoegde waarde van het logistiek park op dit moment niet duidelijk is. 'Wij zetten (...) een aantal vraagtekens bij de onderbouwing van Logistiek Park Moerdijk als complementaire toevoeging aan het bestaande netwerk in Brabant.' Logistiek Park Moerdijk (LPM) moet een groot logistiek industrie- en bedrijventerrein worden in de oksel van de rijkswegen A16 en A17 (knooppunt Klaverpolder). Naast opslag moet een van de pijlers van het LPM de zogeheten Value Added Logistics worden, waarbij producten in elkaar worden gezet of afgebouwd. LPM moet meer dan zesduizend nieuwe banen creƫren en moet een oppervlakte gaan beslaan van 190 hectare.

Het Oosterhoutse college schreef de brief als inspraak-reactie op het in mei vastgestelde voorontwerpinpas-singsplan Logistiek Park Moerdijk. In de brief zet het college uiteen dat er geen sprake zou moeten zijn van concurrentie ten opzichte van de bestaande havenge-relateerde activiteiten, zoals in een rapport dit jaar werd betoogd: 'De concurrerende posities in Brabant worden genoemd, maar ons inziens moet er geen sprake zijn van concurrentie maar van complementariteit, waardoor de totale logistieke ontwikkeling van Brabant gewaarborgd is', schrijft het Oosterhoutse stadsbestuur.

Het college vraagt om een gesprek met Gedeputeerde Staten om over dit onderwerp van gedachten te wisselen.

U bent hier