h

Incassokosten aan banden gelegd

9 juli 2012

Incassokosten aan banden gelegd

Per 1 juli 2012 geldt voor consumenten een wetswijziging waarbij de hoogte van de incasso-kosten wordt gemaximeerd. Deze wetswijziging geldt alleen voor vorderingen die op of na 1 juli 2012 opeisbaar zijn geworden. Sinds 2008 werd er al gepraat over dit wetsvoorstel en nu is het eindelijk zover.


Incassokosten aan banden per 1 juli 2012

Bron: André Moerman in Schuldinfo op 8 juli 2012

Maximum incassokosten
Per 1 juli 2012 gaat voor consumenten een wetswijziging van kracht waarbij de hoogte van de incassokosten wordt gemaximeerd. Deze wetswijziging geldt alleen voor vorderingen die op of na 1 juli 2012 opeisbaar zijn geworden. De hoogte van de incassokosten is gelijk aan een percentage over de hoofdsom, namelijk:
- 15% over de eerste € 2500
- 10% over de volgende € 2500, etc.
Het minimum bedraagt € 40
Dus bij een vordering van € 3000 mag maximaal berekend worden: 15% * 2500 + 10% * 500 = €425. En bij een vordering van € 100 mag maximaal € 40 berekend worden.

Let op: eerst een aanmaning
Voordat er incassokosten in rekening mogen worden gebracht moet de schuldeiser eerst een aanmaning sturen met een betalingstermijn van minimaal 14 dagen. In deze aanmaning moet tevens staan:
een aankondiging van de gevolgen indien niet op tijd wordt betaald;
in het bijzonder de hoogte van de incassokosten die dan verschuldigd is;
en indien van toepassing (zie verderop) de hoogte van de BTW die dan over de incassokosten berekend zal worden.
Wanneer na deze aanmaning niet betaald wordt, mogen de incassokosten in rekening worden gebracht.
Het versturen van een aanmaning die voldoet aan de hierboven vermelde eisen is een harde voorwaarde om bij een volgende stap incassokosten in rekening te mogen brengen. Zo nodig zal de schuldeiser moeten aantonen dat deze brief is verstuurd.

Omvat alle kosten
De regeling geldt voor alle kosten die in rekening worden gebracht om de vordering buitengerechtelijk te innen. Het maakt niet uit onder welke naam de kosten in rekening worden gebracht. Bijvoorbeeld
- administratiekosten
- storneringskosten
- bureaukosten;
- aanmaankosten;
- buitengerechtelijke kosten;
- incassokosten.
Het maakt bovendien niet uit wie de kosten in rekening brengt, de schuldeiser zelf, het incassobureau of de deurwaarder. Wanneer zowel de schuldeiser als het incassobureau kosten in rekening brengt, mag het totaal niet meer bedragen dan het maximumtarief.

U bent hier