h

SP-wet alsnog ondertekend

6 juni 2012

SP-wet alsnog ondertekend

Het kabinet is bereid om een initiatiefwet van de SP die is aangenomen door de Eerste en de Tweede Kamer alsnog te ondertekenen. Daar kon demissionair staatssecretaris van Volksgezondheid Veldhuijzen van Zanten (CDA) woensdag niet meer onderuit tijdens het debat hierover in de Tweede Kamer.

Veldhuijzen van Zanten zei dat de wet strijdig zou kunnen zijn met Europese regelgeving. Dat standpunt stuitte bijna Kamerbreed op onbegrip. SP-Kamerlid Renske Leijten noemde de gang van zaken zeer ongepast. “Als de wet is aangenomen kunt u niet uw eigen mening nog proberen door te drukken.” Het is gebruikelijk dat advies wordt ingewonnen tijdens het wetgevingsproces en niet daarna, zei Tamara Venrooy (VVD). “Waarom zegt u niet gewoon dat u het een slechte wet vindt en daarom niet tekent.” Alleen Veldhuijzens’ eigen CDA vond de gang van zaken verdedigbaar. Hier is juist sprake van ‘uiterste democratie’ want het gaat om een ‘extra zorgvuldigheidsstap’, betoogde Sabine Uitslag. “Ik kan me niet voorstellen dat de SP en al deze partijen deze stap willen overslaan.”

De staatssecretaris sprak tegen dat zij zich onparlementair opstelt, hoewel zij ook geen ‘stempelkussen’ is. Het inwinnen van advies hoort bij een zorgvuldige afwikkeling van de aangenomen wet, omdat er tegenstrijdigheden in zouden zitten. Zij toonde zich echter bereid de wet alsnog te ondertekenen, als de Kamer geen heil ziet in het extra advies. Het debat kwam abrupt tot een einde toen dat gebeurde. Leijten vroeg namens een ruime meerderheid aan de bewindvrouw om de adviesaanvraag in te trekken en de wet alsnog te tekenen. Veldhuijzen antwoordde instemmend. “Dan zijn we nu klaar.”

U bent hier