h

Bonden woest over openbreken pensioenakkoord

11 mei 2012

Bonden woest over openbreken pensioenakkoord

‘De Kunduz-deal is een sterk staaltje onbetrouwbare overheid’, klaagt FNV Bouw-voorzitter John Kerstens. Ook ouderenbond ANBO uit harde kritiek op de aankondiging door minister Kamp van een nieuw voorstel voor het pensioenakkoord.


Bonden woest over openbreken pensioenakkoord

John Kerstens 09-05-2012 www.FNV.nl

‘De Kunduz-deal is een sterk staaltje onbetrouwbare overheid’, klaagt FNV Bouw-voorzitter John Kerstens. Ook ouderenbond ANBO uit harde kritiek op de aankondiging door minister Kamp van een nieuw voorstel voor het pensioenakkoord. Daarbij wil hij zich baseren op het begrotingsakkoord van VVD, CDA, GL, D66 en CU, dat voorziet in een snellere verhoging van de AOW-leeftijd.

Protest tegen afbraak van de AOW (Den Haag, 20 januari 2010).
FNV-voorzitter Agnes Jongerius had eind april al gezegd dat het openbreken van het pensioenakkoord een klap in het gezicht zou zijn van mensen die vroeg zijn begonnen met werken en nu een gat in hun inkomen krijgen. Nu het duidelijk is dat de minister het bestaande akkoord, waar ook zijn handtekening onder staat, inderdaad wil opzeggen, wekt hij de woede van belangrijke FNV-bonden.

‘Niet verstandig en niet wenselijk’
‘Tornen aan dit pensioenakkoord is niet verstandig en niet wenselijk’, zegt ANBO-directeur Liane den Haan. Zij vraagt zich af of het überhaupt mogelijk is om de wetgeving op korte termijn zó te wijzigen dat de AOW-leeftijd al per 2013 met een maand omhoog gaat en zo ja, of het dan ook nog technisch uitgevoerd kan worden.

‘Broos evenwicht verstoord’
Den Haan: ‘Met het pensioenakkoord is een broos evenwicht bereikt: de pijn wordt zo veel mogelijk eerlijk verdeeld over de generaties. Ook was geregeld dat de AOW, deels als compensatie voor het afschaffen van de huidige AOW-toeslag, vanaf 2013 extra wordt verhoogd met jaarlijks 0,6 procent. De wens tot versnelde invoering van verhoging van de AOW-leeftijd, zal dit evenwicht verstoren.’

‘Compensatie nodig’
AOW'ers hebben volgens ANBO nauwelijks mogelijkheden om hun inkomen te verhogen. Zo blijven zij afhankelijk van extra AOW-toeslagen. ANBO zal zich hard maken voor compenserende inkomensmaatregelen voor deze groep, als de maatregel toch zal worden uitgevoerd. Daarnaast wil de bond dat de in het pensioenakkoord afgesproken maatregelen voor verhoging van de arbeidsparticipatie van senioren onverkort overeind blijven.

‘60-plussers in grote onzekerheid’
Ook FNV Bouw ergert zich aan de onduidelijkheid over het pensioenakkoord. Door de 'Kunduz-deal' verkeren jonge zestigplussers nu in grote onzekerheid over hun inkomen. De huidige vroeggepensioneerden worden plotseling met een inkomensgat geconfronteerd dat zij zelf of het pensioenfonds niet zo maar kunnen repareren.

‘Fatsoenlijke AOW-afspraken uit beeld’
FNV Bouw-voorzitter John Kerstens: ‘Vorig jaar heeft met name FNV Bouw zich ingezet voor zaken als een werkbonus en vitaliteitssparen. Die punten hebben we toen binnengehaald. Door onze inzet was er sprake van een fatsoenlijke AOW op 65-jarige leeftijd. Door ‘Kunduz’ verdwijnen fatsoenlijke AOW-afspraken uit beeld.’

FNV eist duidelijkheid
FNV-voorzitter Agnes Jongerius heeft mede namens FNV Bouw bij minister Kamp aangedrongen op duidelijkheid. De FNV wil een brief zien van de minister, waarin hij schrijft welke consequenties de deal heeft voor het pensioenakkoord. Zodra FNV Bouw de brief in handen heeft, zal de bond zich beraden op vervolgstappen om de inkomenspositie van AOW’ers te verbeteren.

Triest’
Voorzitter Kerstens sprak al eerder zijn ongenoegen uit over het ombrengen van het pensioenakkoord. ‘Zoals het er nu uitziet, kan de bouwvakker door de Kunduz-coalitie fluiten naar een fatsoenlijke AOW op zijn 65ste. Ik vind het triest om te zien dat de partijen die zichzelf 'het verstandige midden' noemen, werkgevers en vooral werknemers nu bot buitenspel zetten. En dat terwijl zij zo hoog opgaven van de rol van de sociale partners bij het tot stand komen van het pensioenakkoord. Voor ons als bouwbond betekent dit werk aan de winkel.’

‘Stuk beroerder’
Voorzitter Henk van der Kolk van FNV Bondgenoten was vorig jaar tegen het pensioenakkoord, maar volgens hem wordt het nu nog een stuk beroerder. ‘Eens te meer is duidelijk geworden dat de politiek onbetrouwbaar is en dat zij met één pennenstreek centrale akkoorden terzijde schuift.’ Daarbij wil hij zich baseren op het begrotingsakkoord van VVD, CDA, GL, D66 en CU, dat voorziet in een snellere verhoging van de AOW-leeftijd. FNV-voorzitter Agnes Jongerius had eind april al gezegd dat het openbreken van het pensioenakkoord een klap in het gezicht zou zijn van mensen die vroeg zijn begonnen met werken en nu een gat in hun inkomen krijgen. Nu het duidelijk is dat de minister het bestaande akkoord, waar ook zijn handtekening onder staat, inderdaad wil opzeggen, wekt hij de woede van belangrijke FNV-bonden.

U bent hier