h

Bijstand met terugwerkende kracht repareren

6 mei 2012

Bijstand met terugwerkende kracht repareren

Sadet Veel mensen komen in de problemen door de invoering van de gezinstoets. Dat blijkt uit onderzoek van de SP. Tweede Kamerlid Sadet Karabulut presenteerde vandaag, zondag 6 mei, de resultaten van het meldpunt dat zij opende om de gevolgen van de gezinstoets in kaart te brengen.

VVD en CDA hebben met D66, GroenLinks en de ChristenUnie in het crisisakkoord afgesproken de zogeheten huishoudtoets volgend jaar af te schaffen. Dat is niet genoeg volgens de SP, omdat de strengere toets sinds 1 januari dit jaar geldt voor nieuwe instroom in de bijstand en de afgelopen maanden al voor veel problemen heeft gezorgd in gezinnen.
De huishoudtoets staat in de plannen voor een strengere bijstand van staatssecretaris Paul de Krom (VVD). Door deze bezuiniging is er maar één uitkering per gezin mogelijk en wordt er bij het vaststellen van recht op bijstand voortaan ook gekeken naar het inkomen van meerderjarige inwonende kinderen. Bij ruim een derde van de meldingen bij de SP hebben ouders hun recht op een uitkering verloren, omdat hun kind werkt. Bij 13 procent heeft het kind geen recht meer op een uitkering, omdat de ouder werkt.


ONDERZOEK SP: DRAAI GEZINSTOETS UITKERINGEN TERUG

Sadet Karabulut 06-05-2012 SP.nl

Veel mensen komen in de problemen door de invoering van de gezinstoets. Dat blijkt uit onderzoek van de SP. Tweede Kamerlid Sadet Karabulut presenteerde zondag de resultaten van het meldpunt dat zij opende om de gevolgen van de gezinstoets in kaart te brengen.

Karabulut: ‘De resultaten van het meldpunt tonen dat veel mensen in grote financiële problemen komen door invoering van de gezinstoets. Het rukt gezinnen uit elkaar, ontneemt jongeren perspectief op een zelfstandig bestaan, maakt gezinsleden verantwoordelijk voor elkaars schulden en straft mensen die voor elkaar zorgen. De gezinstoets leidt tot tweedeling, uitsluiting, armoede en werkloosheid. Daarom moeten we een eind maken aan deze wet.'

Ruim een derde van de respondenten meldt dat ouders hun uitkering hebben verloren omdat inwonende kinderen een inkomen hebben. In 13 procent van de gevallen is het andersom; daarbij hebben kinderen een uitkering verloren door het inkomen van een werkende ouder. In totaal ontving Karabulut 557 meldingen.

Door de gezinsbijstand wordt nu naar het inkomen van het hele gezin gekeken, in plaats van alleen naar het individu. Met het onderzoek heeft Karabulut in kaart gebracht welke gevolgen dat heeft voor gezinnen. Veel respondenten gaven aan uitkeringen te verliezen doordat mede-gezinsleden werken. Daarnaast maken respondenten melding dat ziektekostenpremies en huur stijgen en toeslagen en uitkeringen dalen. Het SP-Kamerlid maakt zich er dan ook sterk voor dat de nieuwe wet van tafel gaat. 'Dat moet per direct gebeuren, en met terugwerkende kracht.' De vier grote steden hebben de uitvoering van de gezinsbijstand al opgeschort. Karabulut wil dat alle gemeenten zich daarbij aansluiten

U bent hier