h

SP vraagt B&W direct te stoppen met gezinsbijstand

29 april 2012

SP vraagt B&W direct te stoppen met gezinsbijstand

Deze week is, na een lange lijdensweg, het ultra-rechtse kabinet Rutte gevallen. Kort na de val van het kabinet Rutte is de zgn. Kunduz-coalitie met een plan gekomen om de rijksbegroting op orde te krijgen.

In dit plan wordt de onmenselijke huishoudtoets, onderdeel van de Wet Werk en Bijstand (WWB) geschrapt.
De vier grote steden –Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht – hebben, in overleg met het ministerie, laten weten onmiddellijk de uitvoering van de huishoudtoets op te schorten. Op 15 december 2011 heeft de meerderheid van de gemeenteraad in Moerdijk een verordening aangenomen op basis van deze Wet Water en Brood waarin die huishoudtoets is opgenomen. Alleen de fracties van SP en PvdA hebben tegen deze a-sociale verordening gestemd!

Omdat wij van mening zijn dat er geen onderscheid mag zijn tussen de gemeenten heeft SP Moerdijk aan B&W van Moerdjk gevraagd of zij bereid zijn onmiddellijk de uitvoering van de huishoudtoets op te schorten.


SP Moerdijk: Stoppen met 'onmenselijke toets

'
BN/DeStem 05 mei 2012

'Een onmenselijke huishoudtoets.' Zo noemt de SP Moerdijk de huishoudinkomenstoets op haar website.
De partij vraagt het college van B en W direct te stoppen met het invoeren van de toets. De PvdA vroeg het college in een brief hetzelfde. "De maatregel was één van de vele verslechteringen in de sociale wetgeving die onderdeel uitmaakten van de 18 miljard aan bezuinigingen van het inmiddels demissionaire kabinet", schrijft Verdaasdonk op de website van de PvdA. "Door het stoppen met het uitvoeren van de inkomenstoets in de bijstand wordt onder andere voorkomen dat bijstandsgerechtigde ouders een grote inkomensterugval zouden krijgen als één van de inwonende kinderen een gering inkomen zou verdienen."

De huishoudtoets was één van de bezuinigingsmaatregelen van het demissionair kabinet, en zou 54 miljoen moeten opleveren. In het plan dat vorige week werd samengesteld, is een aantal maatregelen geschrapt, waaronder de huishoudinkomenstoets. De gemeente Moerdijk nam echter in december 2011 een verordening aan, waarin de toets was opgenomen. De SP en de PvdA stemden toen ook al tegen. De huishoudinkomenstoets zou per 1 juli ingevoerd worden. De hoogte van de bijstand zou dan afhankelijk zijn van het inkomen van het hele gezin en per gezin zou één uitkering aangevraagd kunnen worden.
.

U bent hier