h

Meer gemeenten besteden huishoudelijke hulp aan tegen hoger tarief

19 april 2012

Meer gemeenten besteden huishoudelijke hulp aan tegen hoger tarief

Meer gemeenten hebben de huishoudelijke hulp aanbesteed tegen een tarief van 22 euro of hoger. Dat blijkt uit de FNV Monitor Werk, Inkomen en Zorg. In 2010 was het percentage dat een maximumtarief hanteerde van 22 euro of hoger 14,3 procent; in 2012 is dat 34,8 procent.

De meeste gemeenten besteden de huishoudelijke hulp aan via een Europese aanbestedingsprocedure. (Dat is door het aannemen van de Kant-wetten in de Eerste Kamer nu niet meer verplicht.) Door die Europese aanbestedingen sluiten gemeenten vaak met meerdere zorgaanbieders een contract af tegen verschillende uurtarieven. Uit de tweejaarlijkse FNV monitor blijkt dat steeds meer gemeenten een basistarief van 22 euro of hoger vaststellen. De Abvakabo FNV adviseert aan de hand van de cao VVT een uurtarief van minstens 24,50 euro voor huishoudelijke hulp! Het wordt de hoogste tijd dat ook de gemeente Moerdijk aan gaat besteden tegen het adviestarief omdat die mensen gewoon recht hebben op het overeengekomen CAO-loon. Hier ligt een mooie taak voor de gemeenteraad.


Meer gemeenten betalen hoger tarief voor huishoudelijke hulp

Zorg en Welzijn 17-04-2012

Meer gemeenten hebben de huishoudelijke hulp aanbesteed tegen een tarief van 22 euro of hoger. Dat blijkt uit de FNV Monitor Werk, Inkomen en Zorg. In 2010 was het percentage dat een maximumtarief hanteerde van 22 euro of hoger 14,3 procent; in 2012 is dat 34,8 procent.De meeste gemeenten besteden de huishoudelijke hulp aan via een Europese aanbestedingsprocedure. Dat betekent dat zij vaak met meerdere zorgaanbieders een contract afsluiten tegen verschillende uurtarieven. Uit de tweejaarlijkse monitor blijkt dat meer gemeenten een basistarief van 22 euro of hoger vaststellen. Dat percentage steeg van 14,3 procent in 2010 naar 34,8 procent in 2012. Het percentage dat onder de 22 euro aanbesteed daalde daarmee van 82,7 in 2010 naar 64,5 in 2012.

Adviestarief
De Abvakabo FNV adviseert aan de hand van de cao VVT een uurtarief van minstens 24,50 euro voor huishoudelijke hulp I. Alleen de gemeente Woudenberg kwam boven dat adviestarief uit en heeft tegen een tarief van 25 euro aanbesteed. De gemeenten Eindhoven (24,45 euro), Horst aan de Maas en Roermond (24,39 euro), Veldhoven (24,33 euro) en Sint-Michielsgestel (24,21 euro) liggen dicht bij dit adviestarief.

Contract
Gemeenten kunnen met meerjarencontracten veel onrust en onzekerheid bij cliƫnten en werknemers in de zorg wegnemen, stelt de Abvakabo FNV in het rapport. Door de korte looptijden investeren zorgaanbieders vaak minder in hun personeel, want zij zijn immers niet verzekerd van een nieuwe gunning. Inmiddels is het aantal gemeenten met een bestek of contract van vier jaar toegenomen van 18 in 2010 naar 43 in 2012. Een klein deel van 24 procent heeft een contract met een duur van 2 jaar. Er zijn ook uitschieters, volgens de monitor. Gemeente Borsele sloot een contract af van 6 jaar en de gemeente Woudenberg van tien jaar.

Kwaliteitseisen
Om ervoor te zorgen dat de hulp bij het huishouden van een goede kwaliteit is, kunnen gemeenten kwaliteitseisen in hun contracten of bestekken opnemen. Uit de monitor blijkt dat bijna de helft (49 procent) van de deelnemende gemeenten alle kwaliteitseisen die de VNG, ActiZ en VWS hebben opgesteld in het contract heeft overgenomen. 25 Procent van de gemeenten heeft een beperkt aantal eisen heeft opgenomen.

U bent hier