h

WW-kas is leeg

5 maart 2012

WW-kas is leeg

De miljardenreserves voor werkloosheidsuitkeringen zijn in een paar jaar tijd volledig verbruikt. Eind 2008 zat er nog ruim negen miljard euro in de WW-fondsen, nu staan zij 1,9 miljard euro in het rood.

De kas werd in het verleden gevuld met werkgevers- en werknemerspremies. In 2009 schafte het kabinet Balkenende-IV het werknemersdeel af. Door de economische crisis kwamen er veel WW-uitgaven bij. Door het wegvallen van een deel van de inkomsten en de extra uitgaven was de kas al snel leeg. Voor de hoogte van de uitkeringen heeft dit geen gevolgen omdat de overheid de kas aanvult.


In Dagblad Trouw schreef Wybo Algra op 05/03/12

Kas voor WW na rijke jaren helemaal leeg

.
De miljardenreserves in de kas voor werkloosheids-uitkeringen zijn in een paar jaar volledig opgesoupeerd. Zat er eind 2008 nog ruim 9 miljard euro in de WW-fondsen, inmiddels staan zij 1,9 miljard euro in het rood, blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV.De WW-fondsen werden in het verleden gevuld via werkgevers- en werknemerspremies. Het werknemersdeel werd in 2009, toen de fondsen nog zeer goed gevuld waren, afgeschaft door het kabinet Balkenende-IV. Dat leidde tot onmiddellijke koopkrachtverbetering. Maar de wegvallen-de premie-inkomsten, gevoegd bij de stijgende WW-uitgaven door de crisis, hebben inmiddels geleid tot het forse tekort. Dat wordt door de overheid bijgepast; voor de hoogte van de uitkeringen heeft het dus geen gevolgen.

Wel maken deze cijfers duidelijk dat er geen kasreserves meer zijn voor de vorige week nog door het CPB voorspelde toestroom van nieuwe WW'ers in de komende jaren. Zonder maatregelen zal de overheid hiervoor miljarden moeten uittrekken. Het kabinet kan ook besluiten de werkgeverspremie te verhogen, wat een lastenverzwaring betekent voor het bedrijfsleven, of werknemers weer premie te laten betalen, met directe gevolgen voor de koopkracht. Een andere mogelijkheid is de WW uit te kleden. FNV-voorzitter Jongerius anticipeerde vorige week al op plannen in die richting. Ze zei dat met haar valt te praten over herinvoering van het werknemersdeel van de WW-premie. Daarvoor wil ze wel wisselgeld: de overheid moet dan afblijven van hoogte en duur van de uitkering.

Het is zeer de vraag of het kabinet daarin meegaat: de WW is een van de onderwerpen waarover premier Rutte, vice-premier Verhagen en gedoogpartner Wilders vanaf vandaag onderhandelen in het Catshuis, in het kader van nieuwe bezuinigingen.

U bent hier