h

Pensioenvermogen toegenomen

23 maart 2012

Pensioenvermogen toegenomen

Geld De Nederlandse pensioenfondsen zijn vorig jaar flink rijker geworden, alle fondsen tezamen beheerden eind 2011 870,6 miljard euro aan pensioengelden. Volgens de huidige regeringscoalitie is dat niet genoeg geld om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.

De rendementen op beleggingen zijn in 2011 en 2010 zeer succesvol geweest en heeft de pensioenfondsen aanmerkelijk rijker gemaakt. In 2010 nam het gezamenlijke vermogen met 70 miljard toe, en zij zijn in 2011 weer 69 miljard euro rijker geworden. De kassen zijn daardoor nog nooit zo goed gevuld geweest. Totaal hadden alle Nederlandse pensioenfondsen bij elkaar eind 2011 een bedrag van 870,6 miljard euro in hun bezit; eind 2010 was dit nog 801,9 miljard euro.

De toegenomen rijkdom komt vooral doordat er meer premies worden ontvangen dan er pensioen wordt uitgekeerd. Toch is al die rijkdom volgens de huidige rekenregels niet voldoende om aan alle toekomstige pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. Althans volgens deze rechtse regering die de spelregels tijdens de wedstrijd heeft verandert. Vooral de lage rente waarmee de pensioenfondsen hun toekomstige verplichtingen moeten berekenen speelt nu 205 pensioenfondsen parten. Die rekenrente is nu erg laag en daalde dit jaar zelfs nog weer iets. De verplichting met deze lage rente te moeten rekenen maakt dat een flink deel van de pensioenfondsen in april 2013 moet korten op de pensioen, ondanks de grote rijkdom. Door de lage rente hebben de pensioenfondsen met rentederivaten - ironisch genoeg - wel 45 miljard meer binnengekregen.

U bent hier