h

1e kamer steunt SP-plan basistarief thuiszorg

21 maart 2012

1e kamer steunt SP-plan basistarief thuiszorg

Gemeenten moeten een basistarief gaan hanteren voor de thuiszorg. De Eerste Kamer heeft 20 maart ingestemd met het voorstel waarmee de SP ervoor wil zorgen dat de concurrentie op prijs stopt en de nadruk weer komt te liggen bij het leveren van goede verzorging.

SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten, die het plan in de Senaat verdedigde, ziet de bijval voor het plan als winst voor iedereen. ‘De basis wordt een reëel tarief waardoor thuiszorgorganisaties zich gaan onderscheiden op kwaliteit. Ze kunnen te lage tarieven niet meer afwentelen op het personeel.'
Abvakabo FNV is blij dat de Eerste Kamer het voorstel steunt. ‘Dit is een overwinning voor alle medewerkers van de thuiszorg die twee weken geleden in Den Haag demonstreerden voor een menselijke thuiszorg. Wij gaan samen met deze medewerkers actie voeren voor een fatsoenlijk basistarief’, stelde waarnemend voorzitter Corrie van Brenk van de vakbond.

Voormalig SP-leider Agnes Kant diende in 2008 drie voorstellen in om de marktwerking in de thuiszorg te verminderen. Toen Kant vertrok uit de politiek, ontfermde Leijten zich over die plannen. Over het voorstel om gemeenten niet langer te verplichten tot Europese aanbesteding in de thuiszorg stemt de Eerste Kamer later; de Senaat wil daar meer opheldering over.De Eerste Kamer verwierp het plan om geld voor de zorg zo te bestemmen zodat gemeenten het niet kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld onderhoud aan stoepen en lantaarnpalen. PvdA, VVD, CDA, GroenLinks, D66, ChristenUnie en SGP vinden dat dit gemeenten te zeer zou beperken.

U bent hier