h

Wethouder die de wet niet kent

3 februari 2012

Wethouder die de wet niet kent

Justitia Naar aanleiding van de nietszeggende antwoorden op door ons raadslid Bennie Blom gestelde vragen over het reclamebeleid, heeft hij in de raadsvergadering van 2 februari een motie ingediend.

Vrij vertaald staat daarin dat B&W door het afsluiten van contracten met diverse reclamebureaus het onmogelijk heeft gemaakt om kosteloos niet-commerciële en ideële uitingen in de openbare ruimte aan te brengen. Door dit beleid; dat zonder enig overleg met de gemeenteraad is ingevoerd; zijn er in de gemeente Moerdijk geen vrije plakplaatsen terwijl het een wettelijke taak is van de gemeente om te zorgen voor 1 vrije plakplaats per 6000 inwoners. B&W heeft hieraan niet voldaan en niet helemaal overeenkomstig artikel 7 van de Grondwet gehandeld. In de motie wordt uitgesproken dat B&W vòòr 1 mei 2012 ervoor moet zorgen dat er voldoende vrije plakplaatsen voor het uiten van vrije meningsuitingen in deze gemeente aanwezig zijn.

Voor dit wanbeleid is VVD wethouder Koevoets de verantwoordelijke wethouder, maar hij kreeg geen kans om hier veel woorden - bij hem meestal totaal overbodige - aan vuil te maken, om zijn fout onder tafel te kunnen stoppen. Burgemeester Jac. Klijs gaf ruiterlijk toe dat de heer Blom een punt had en verzocht hem om de motie aan te willen houden om het college even tijd te geven voor overleg met de juridische afdeling. Bennie heeft de motie aangehouden in afwachting van een snel besluit of voorstel van B&W voor het aanbrengen van voldoende vrije plakplaatsen.

U bent hier