h

SP "virtueel" grootste partij

11 februari 2012

SP "virtueel" grootste partij

Emile
De SP piekt momenteel in diverse opiniepeilingen. Ook in de jongste peiling van TNS NIPO: als er vandaag verkiezingen zouden zijn, zou de SP met maar liefst 36 zetels de grootste partij worden.

Het electorale succes van de SP riep bij sommige politici en media de vraag op of de kiezer niet alleen de persoon Roemer waardeert, maar de standpunten van deze partij eigenlijk wel ondersteunt. Onderzoek van TNS NIPO toont dat vooral veel sociaaleconomische standpunten van de SP op een breed draagvlak onder de Nederlandse bevolking kunnen rekenen. Op sociaalcultureel vlak is de steun minder ondubbelzinnig.

U bent hier