h

Geen openbare verkoop kantonniershuisje

4 februari 2012

Geen openbare verkoop kantonniershuisje

Kantonniershuisje Bijgewerkt op 3 februari

In de begroting 2012 staat dat de gemeente een aantal panden gaat verkopen. Waaronder het bovenstaande kantonniershuisje aan de Appelaarsedijk in Fijnaart dat verhuurd is aan buurtvereniging De Driehoek en dat willen OM en SP zo laten.

Dat kleine gebouwtje van 35 m2 kreeg Moerdijk in 1998 cadeau bij de overname van de voormalige Provinciale weg in Fijnaart. Toen het bestuur van De Driehoek vroeg of zij het konden huren voor opslag wist niemand bij de gemeente dat het huisje bestond; en al helemaal niet dat het eigendom van de gemeente was. Het is toentertijd verhuurd met een traditioneel huurcontract waarbij het onderhoud voor rekening van de verhuurder is. In 2011 berekende de gemeente dat er voor € 3500,- achterstallig onderhoud aan was, dat in 2012 zou worden uitgevoerd. Aangestoken door de bezuinigingsdrift besloot de gemeenteraad echter om alle niet direct noodzakelijke gebouwen te verkopen, waaronder dit gebouwtje.

SP Moerdijk heeft tegen de begroting gestemd o.a. wegens de vele grote, niet onderbouwde bezuinigingen op het verenigingsleven.

De wijkvereniging huurt het tot 2017, dan loopt het huurcontract af en is bereid om het tegen een redelijke prijs; gelijk of lager dan de WOZ-waarde (€ 6000,- ); over te nemen. Het wordt gebruikt voor opslag van stoelen, tafels en podiumdelen omdat dat bij het verenigingsgebouw niet kan. Het is bijna niet te geloven dat dit hokje op een stukje grond van ongeveer 75 m2 door een lokale makelaar in opdracht van B&W is getaxeerd op € 18.000,- De verkoop gaat bij inschrijving waarbij de gemeente erop rekent tenminste het ( veel te hoge ) taxatiebedrag te kunnen vangen.

Na een noodkreet van de wijkvereniging hebben OM en SP een motie ingediend waarin wij pleiten om de wijkvereniging een voorkeursrecht bij verkoop te geven. Tijdens de raadsvergadering op 2 februari is de motie aangenomen na de toezegging van burgemeester Jac. Klijs dat het gebouwtje niet in de openbare verkoop zal worden aangeboden maar dat er eerst met de buurtvereniging onderhandelt wordt over eventuele verkoop; en dat dit ook gaat gebeuren met de overige voor verkoop in aanmerking komende zaken.


Huurders kritiseren verkoop panden gemeente Moerdijk

BN/DeStem 20-01-12

Het kantonniershuisje aan de Appelaarsedijk in Fijnaart en de mortuaria in Fijnaart en Klundert worden verkocht. De huidige huurders van die panden zijn bang dat ze daar de dupe van worden. De gemeente wil af van diverse panden die vrijwel niets opbrengen maar doorgaans wel veel kosten. "Vanwege de broodnodige bezuinigingen heeft de gemeenteraad ingestemd met het opschonen van de vastgoedportefeuille van de gemeente", verduidelijkt een woordvoerder van de gemeente. De twee mortuaria en het kantonniershuisje zijn de eerste panden die de gemeente nu te koop aanbiedt.

Geen voorkeursrecht
Begrafenisondernemer Jan Zuidema voelt zich zwaar benadeeld. Hij maakt al sinds 1999 gebruik van het mortuarium in Klundert, maar krijgt nu niet het voorkeursrecht om het pand te kopen. "Er is mij verteld dat het pand in de openbare verkoop gaat. De hoogste bieder mag het hebben. En dat is niet sjiek. Ik heb het pand destijds voor 150.000 gulden laten opknappen want het was in zeer slechte staat. Het zou eerlijker zijn als de gemeente het pand zou laten taxeren en het mij voor die prijs zou aanbieden." Voor begrafenisondernemer Gerard Leeuw uit Fijnaart geldt precies hetzelfde. "Ik gebruik het mortuarium in Fijnaart al 28 jaar. Dit is niet netjes." Beide ondernemers gaan wel proberen het pand te bemachtigen.
Volgens een woordvoerder van de gemeente kunnen de huidige begrafenisondernemers in ieder geval tot 2014 gebruik blijven maken van de panden. "Zo staat het in het contract. Bij de verkoop wordt afgesproken dat de panden minimaal nog tien jaar als mortuarium in gebruik moeten blijven."

Buurtvereniging De Driehoek
Bij buurtvereniging De Driehoek in Heijningen worden ze ook niet vrolijk van de verkoop van het kantonniershuisje. Buurtvereniging De Driehoek huurt voor een appel en een ei het kantonniershuisje dat de gemeente nu wil verkopen. De vereniging gebruikt het pandje voor opslag. „Er liggen podiumdelen opgeslagen en vele andere attributen voor de toneelclub. Ook staan er nog stoelen die we gebruiken bij druk bezochte activiteiten”, vertelt bestuurslid Cor Nieuwkerk van De Driehoek. „We kunnen die spullen en dus de opslag niet missen. In het buurthuis is echt geen plek.”
De buurtvereniging mag in ieder geval tot eind 2017 gebruik maken van het huisje. Dat staat in het contract. „Dat klopt, dat contract heb ik zelf nog mee opgesteld”, zegt Nieuwkerk. Een eventuele koper moet daar dus rekening mee houden.

'Niet meer betalen dan de woz-waarde'
De buurtvereniging hoopt echter dat het zover niet komt. „We overwegen om de politiek in te schakelen. In het besluit dat is genomen door de gemeenteraad wordt niet expliciet gesproken over het kantonniershuisje. Misschien kunnen we de raad nog op andere gedachten brengen.” De Driehoek wil zelf het huisje ook wel kopen maar de buurtvereniging is geen club van rijke mensen. „We willen zeker niet meer betalen dan de woz-waarde en die is zesduizend euro. Wij hebben begrepen dat de gemeente er veel meer voor wil hebben. De beste optie voor ons is het pand te blijven huren.”

Naast de twee mortuaria en het kantonniershuisje komen er binnenkort nog meer gemeentelijke panden in de verkoop. Zo wil de gemeente ook af van de vuurtoren en het peilhuisje in Willemstad.

U bent hier