h

Zoet Volkerak beter dan zout

22 januari 2012

Zoet Volkerak beter dan zout

Sluis
'Een zoet Volkerak-Zoommeer biedt veel meer voordelen dan verzilt water aan de boorden van West-Brabant'. Dat zegt de particuliere adviesgroep Borm & Huijgens uit Etten-Leur die al jaren actief is op het gebied van waterbeheer.

Dit staat in een rapport dat verschenen is in diverse tijdschriften over waterbeheer en sluit volgens de schrijvers naadloos aan bij de plannen voor uitbreiding van de Volkeraksluizen bij Willemstad. Rijkswaterstaat onderzoekt dat momenteel. Daarbij kan verzilting van het Volkerak-Zoommeer een belangrijke rol spelen. Opvallend is dat deze conclusie ook te vinden is in het in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerde onderzoek naar het plan Veerman door het waterwerken gespecialiseerde onderzoeksbureau Deltares. Op basis van deze rapporten zal het niet nodig zijn om een totaal overbodige open haven door Zevenbergen te realiseren. En laat dat nu toevallig precies hetzelfde zijn als het SP standpunt dat al bestaat vanaf de eerste dure en overbodige plannen van B&W. En ook nu nog houdt VVD-wethouder Koevoets (hij zat er toen ook al) vol dat er een grote kans is op een open haven.


Zoet water beter voor Volkerak-Zoommeer

UIT: BN/DeStem 20-01-12

'
Een zoet Volkerak-Zoommeer biedt veel meer voordelen dan verzilt water aan de boorden van West-Brabant'. Dat zegt de particuliere adviesgroep Borm & Huijgens uit Etten-Leur die al jaren actief is op het gebied van waterbeheer.

Het staat in een rapport dat verschenen is in diverse tijdschriften over waterbeheer en sluit volgens de schrijvers naadloos aan bij de plannen voor uitbreiding van de Volkeraksluizen bij Willemstad. Rijkswaterstaat onderzoekt dat momenteel. Daarbij kan verzilting van het Volkerak-Zoommeer een belangrijke rol spelen.
Volgens de initiatiefnemers Wil Borm uit Etten-Leur en Cor Huijgens uit Made is zout water in ieder geval niet meer nodig om de blauwalgenplaag in het gebied te bestrijden. "Het Volkerak-Zoommeer is veertig jaar oud en in die periode is de waterkwaliteit in Nederland vrijwel overal verbeterd", zegt het adviesbureau. "Dat geldt ook voor Mark en Dintel en de Steenbergsche Vliet. Dat rivierwater komt in het Volkerak-Zoommeer. Tijdens de erg warme zomer van 2009 was er drie weken lang overlast van blauwalgen. Maar veel minder dan daarvoor. "'Weliswaar betekent verzilting van het Volkerak-Zoommeer de doodsteek voor de blauwalgen, maar de verzilting kan ook het einde betekenen voor de landbouw in de aangrenzende polders. Bovendien tast het zout ook de funderingen van gebouwen en kunstwerken als dammen en viaducten aan', meent het adviesbureau. Als er toch gekozen wordt voor verzilting, zijn er forse investeringen nodig om genoeg zoet water voor de omgeving te hebben. Borm: "Dat zoet water is niet alleen nodig voor de drinkwatervoorziening, maar ook voor landbouw, glastuinbouw en industrie."

Als het Volkerak-Zoommeer zoet blijft, zijn er volgens Borm geen nieuwe sluizen nodig en kunnen de huidige sluisdeuren meestal open blijven staan."Tijdens de erg warme zomer van 2009 was er drie weken lang overlast van blauwalgen. Maar veel minder dan daarvoor. ” ‘Weliswaar betekent verzilting van het Volkerak-Zoommeer de doodsteek voor de blauwalgen, maar de verzilting kan ook het einde betekenen voor de landbouw in de aangrenzende polders. Bovendien tast het zout ook de funderingen van gebouwen en kunstwerken als dammen en viaducten aan’, meent het adviesbureau.Als er toch gekozen wordt voor verzilting, zijn er forse investeringen nodig om genoeg zoet water voor de omgeving te hebben. Borm: „Dat zoet water is niet alleen nodig voor de drinkwatervoorziening in de regio, maar ook voor goede landbouw, glastuinbouw, natuur en industrie.”

Als het Volkerak-Zoommeer zoet blijft, zijn er volgens Borm geen nieuwe sluizen nodig en kunnen de huidige sluisdeuren meestal open blijven staan. Dat wordt ongetwijfeld omarmd door de scheepvaart die steeds meer last heeft van de Volkeraksluizen. De wachttijden zijn al langer dan mag en lopen naar verwachting nog verder op.

U bent hier