h

Sloop restant suikerfabriek `De Volharding`

4 januari 2012

Sloop restant suikerfabriek `De Volharding`

Door Bennie Blom

In juni 2011 is door de gemeenteraad het masterplan revitalisering centrum Zevenbergen aangenomen. Daarin wordt voorzien in de herontwikkeling van de lokatie Stoofstraat. Op deze lokatie is in het verleden voor de werkgelegenheid belangrijke industrie gevestigd geweest. Vermoedelijk in de 16e eeuw een eerste meestoof.

In de 18e eeuw werd op deze plaats wederom een meestoof gevestigd geweest. In 1873/74 is op het terrein achter deze meestoof de derde Zevenbergse suikerfabriek gevestigd: “de Dankbaarheid”. In 1899 werden de restanten van de meestoof verkocht en afgebroken. Delen werden gekocht door de suikerfabriek en een deel kwam in particuliere handen die er woningen lieten bouwen. Het pand Stoofstraat 12 (zie foto onder) was een onderdeel van de Suikerfabriek de Dankbaarheid. In 1918 werd de fabriek aan een joodse koopman (schroothandelaar) uit Amsterdam verkocht. Toen was de coöperatieve suikerfabriek aan de overkant van de haven enkele jaren in werking.

Deze koopman heeft in 1925 een gedeelte van de lokatie Stoofstraat 12 laten verbouwen tot woonhuis en berging en in 1929 verkocht aan particulieren. De fabriek zelf is in 1929 afgebroken. In de jaren 60 kwam de berging in andere handen en in 1973 kocht de gemeente Zevenbergen het woonhuis, dat vermoedelijk kort daarop is afgebroken. De berging bleef dus over.

In de raadsvergadering had ik reeds opgemerkt dat er mogelijk een pand stond in de Stoofstraat dat enig historisch belang had. In de algemene beschouwingen heb ik aandacht gevraagd om beter na te denken over duurzaamheid en effectief omgaan met huidige woningen, bedrijven en gronden. Ik zou dit college kunnen typeren als een sloopcollege terwijl ze zichzelf wellicht zien als bouwcollege. De motiviatie is overigens gegarandeerd dat de matige bouwkundige constructie te wensen overlaat dat zien we zowel in de voorgenomen sloop van Het Kompas in Zevenbergen als ook de Antoniusschool in Standdaarbuiten.

De grote leegstand die er momenteel bij bedrijfsgebouwen is moet stof zijn tot nadenken. Effectiever gebruik van ruimte en bestaande gebouwen is een uitdaging voor dit college. Wat ons betreft valt ook het plan Logistiek Park Moerdijk onder deze noemer als het gaat om de mogelijkheden die er nog zijn op het huidige industrieterrein.

De suikerindustrie is een belangrijke component geweest in de ontwikkeling van Zevenbergen en Moerdijk. Het zorgde in de 19e eeuw voor een belangrijke werkgelegenheidsimpuls. Momenteel staat in de gemeente Moerdijk van iedere suikerfabriek die er heeft gestaan nog een fysieke restant. Met de afbraak van dit pand zou dat doorbroken worden. Ik heb daarom aan het college een aantal vragen gesteld. Ik wil meteen toegeven dat het pandje niet echt een schoonheid is maar dat kon gezien de bedrijfsbestemming ook niet verwacht worden. Bedoeling van deze vragen is in ieder geval het college bewust te maken van de wellicht historische vergissing die men zou kunnen maken door rücksichstlos te slopen.

U bent hier