h

Chemie-Pack faalde op verschillende fronten

15 januari 2012

Chemie-Pack faalde op verschillende fronten

ChemiePack
Volgens het uitgelekte rapport van de Onderzoeksraad ligt de schuld van de brand een jaar geleden bij Chemie-Pack op industrieterrein Moerdijk volledig bij de bedrijfsleiding.

Die conclusie wordt getrokken door de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het onderzoek naar de oorzaak van de brand. Dat rapport is; zoals tegenwoordig meer gebeurt, al dan niet opzettelijk uitgelekt, deze keer naar de NOS. Onder ander staat hierin dat Chemie-Pack zich niet hield aan de vergunning, niet aan het eigen beleid en ook niet aan de procedure. Bij de werkzaamheden op 5 januari werd de vergunning overtreden en was er geen enkele veiligheidsmaatregel genomen om het brandrisico te beheersen.


HARDE KRITIEK OP OVERHEID OM BRAND MOERDIJK

UIT Binnenlands Bestuur 15-01-2012

De gemeente Moerdijk en de veiligheidsregio's krijgen er flink van langs in het conceptrapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over de chemische brand bij Chemie-Pack. De enorme brand in Moerdijk woedde begin vorig jaar. De NOS heeft het conceptrapport in handen. De omroep bericht dat. De onderzoeksraad wilde de inhoud van het rapport niet bevestigen. Vooral de communicatie heeft gefaald, zo staat in het rapport. Volgens de NOS worden de gemeente Moerdijk en de veiligheidsregio's Midden-West Brabant en Zuid-Holland-Zuid op de vingers getikt. De raad stelt in het rapport onder meer dat zij 'telkens naar bevind van zaken handelen, waardoor de indruk kon ontstaan dat de overheid geen duidelijk verhaal had'. In het rapport zou het wemelen van voorbelden van slechte voorlichting aan de bevolking. Zo zou onder meer de gemeente Moerdijk te laat de ernst van de zaak hebben ingeschat en werkten de site crisis.nl en de publieks-telefoon niet naar behoren. Ook was informatie die wel werd gegeven vaak tegenstrijdig.

De gemeente Moerdijk schoot ook tekort bij de aanvragen voor vergunningen van Chemie-Pack. Bij die aanvraag constateerde de gemeente volgens de Onderzoeksraad regelmatig tekortkomingen. Maar dit leidde niet tot verscherpt toezicht, laat staan tot het sluiten van het bedrijf. Ook stelde de gemeente regelmatig overtredingen vast, zoals indicaties van een gebrek aan veiligheids-voorzieningen en overtredingen van de voorschriften. Niets van dat alles leidde tot actie. De overheid was bij het ongedaan maken van de overtredingen door Chemie-Pack coulant en traag, stelt de raad.

Schuld
De schuld van de brand ligt volledig bij de bedrijfsleiding, staat volgens de NOS in het rapport. 'Chemie-Pack hield zich niet aan de vergunning, niet aan het eigen beleid en niet aan de procedure. Zo overtrad Chemie-Pack bij de werkzaamheden op 5 januari de vergunning en nam geen enkele veiligheidsmaatregel om het risico op brand te beheersen', concludeert de raad. Het definitieve rapport verschijn eind deze maand. Chemie-Pack wil publicatie via een kort geding tegengaan, omdat er volgens het bedrijf in fouten in het concept staan die aangepast moeten worden. De rechter doet hierover woensdag uitspraak.

U bent hier