h

Nieuws uit 2011

7 november 2011

Anders bezuinigen

ik Column
Wij zijn van mening dat er anders met gemeenschapsgeld moet worden omgegaan. Wij gaan niet akkoord met een aantal bezuinigingen die B&W wil invoeren voor 2012 t/m 2015. Door onze aanbevelingen over te nemen wordt er veel minder bezuinigd op sociale activiteiten en sport.

Lees verder
3 november 2011

SP: Bijzondere bijstand naar 130%

B&W waren van plan om de bijzondere bijstandsnorm op 1 januari 2011 te verlagen van 130% naar 110%. Daar heeft de raad niet mee ingestemd, waarna B&W met ingang van 1 juli naar 110% is gegaan. SP Moerdijk ziet; door anders om te gaan met bezuinigingen; mogelijkheden om dat weer terug te brengen naar 130%. Temeer ook omdat de zorg voor de minst bedeelden in de samenleving een speerpunt is bij alle Raadsfracties en het College van B&W. Een 20% hogere norm kost ongeveer € 69.000,- extra per jaar, dat is geen onoverkomelijk bedrag voor Moerdijk. Hieronder volgt ons verzoek aan de raad om dat te doen.

Lees verder
1 november 2011

Motie stadsplattegronden

Zev-1
Sinds het achterstevoren plaatsen van de stads- plattegronden zijn er steeds meer vrachtwagens die de bebouwde kommen inrijden, hetgeen nogal wat overlast geeft. SP en CDA hebben hier onderstaande motie over ingediend.

Lees verder
23 oktober 2011

Energiezuinige ouderenwoningen

Gammel
Knap de woningen van ouderen met AWBZ-gelden zodanig op, dat ze zuiniger wonen en langer in hun eigen huis kunnen blijven. Dat bespaart enorm op de kosten van de ouderenzorg, zo stelt Marc Calon van de koepelorganisatie van woningcorporaties Aedes.

Lees verder
23 oktober 2011

ZZP'ers goedkoop verzekerd

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die veel te duur zijn. Daarover zuchten heel wat zzp’ers. Velen hebben zich dan ook niet verzekerd tegen langlopende ziektes, met alle gevolgen van dien. Een Broodfonds biedt uitkomst

Lees verder
16 oktober 2011

Kernenergie niet CO2-vrij

Atoomstroom mag in advertenties niet langer beweren dat kernenergie "CO2-vrij" is. Dat heeft de Reclame Code Commissie bepaald. Bij kernenergie komt wel degelijk CO2 in de atmosfeer, besliste de Reclame Code Commissie.

Lees verder

Pagina's

U bent hier