h

SP: raad moet snijden in eigen vlees

9 november 2011

SP: raad moet snijden in eigen vlees

5 euroIn het kader van de bezuinigingen hebben wij gezocht naar zaken die de bewoners geen geld kosten maar wel bijdragen aan de bezuinigingen. De raad zou het goede voorbeeld kunnen geven door 10% op haar vergoeding te bezuinigen.

De raadsleden in Moerdijk ontvangen gemiddeld € 700,- netto per maand voor het raadswerk. Dat is een behoorlijk bedrag, zeker als je het vergelijkt met een alleenstaande ouder in de bijstand die een hele maand rond moet zien te komen van slechts € 1123,- Een alleenstaande in de bijstand moet het doen met € 873,- En die hebben allerlei plichten zoals solliciteren, cursussen volgen en op komen draven bij gemeente als de coach dat wenst. Kortom, het raadswerk is in Moerdijk een riante bijverdienste en daar kan best wel wat af, ook al omdat het wettelijk maximaal toegestane bedrag wordt uitbetaald. Wij vragen de raadsleden om de voorbeeldfunctie die zij hebben goed te gebruiken door vrijwillig in te stemmen met een korting van 10% op de raadsvergoeding. Dat levert direct € 30.000,- op, die ingezet kunnen worden om minder te bezuinigen. Snijden in eigen vlees kan soms pijn doen maar het levert altijd respect en waardering op, en welke politicus slaat dat af?

Het SP voorstel:

De raad van de gemeente Moerdijk in vergadering bijeen op 10 november 2011,

Overwegende dat:
 er een stevige bezuinigingen nodig zijn;
 de vergoeding voor raadsleden in Moerdijk ruim 700 euro per maand is, en dit het maximale bedrag is;
 vele verbonden partijen een bezuiniging moeten realiseren van 10% en grote subsidie ontvangers eveneens 10% moeten inleveren;
 gemeenteraden tot 80% zelf besluiten over de hoogte van de vergoeding;
 een verlaging van 10% een structurele bezuiniging van ruim 30.000 euro per jaar oplevert;

Concluderende dat:
 in een tijd waarin veel bewoners de gevolgen van de economische neergang ervaren, het goed is als de
volksvertegenwoordiging bekijkt of zij zelf een signaal kan geven;
 een onkostenvergoeding van 90% van het wettelijk maximum nog steeds een riante vergoeding is;

Voorstel
De raadsvergoeding voor gemeenteraadsleden in Moerdijk terug te brengen tot 90% van het maximale bedrag en het positieve resultaat van ruim 30.000 euro op te nemen in de begroting 2012.

Namens de SP fractie,

mr. drs. G.J.M. Blom, Fractievoorzitter SP Moerdijk

U bent hier