h

Energiezuinige ouderenwoningen

23 oktober 2011

Energiezuinige ouderenwoningen

Gammel
Knap de woningen van ouderen met AWBZ-gelden zodanig op, dat ze zuiniger wonen en langer in hun eigen huis kunnen blijven. Dat bespaart enorm op de kosten van de ouderenzorg, zo stelt Marc Calon van de koepelorganisatie van woningcorporaties Aedes.

Op het 11e nationaal symposium Woningcorporaties in Nieuwegein schroomde Marc Calon van de koepelorganisatie Aedes niet om heel scherp aan te geven waar de mogelijkheden en de problemen liggen bij veel woningcorporaties. “Veel woningen zijn oud, ze staan op de verkeerde plaats, ze zijn niet multifunctioneel en totaal niet aangepast aan de eisen van de toekomst. Er staan teveel huizen waar geen werkgelegenheid is.”

U bent hier