h

Raadsinformatie ChemiePack

24 augustus 2011

Raadsinformatie ChemiePack

Chemiepack
Vandaag heeft het college van B&W via een raadsinformatiebrief bekendgemaakt welke maatregelen er al zijn genomen en wat er verder nog gaat gebeuren inzake Chemie Pack.Tevens wordt hierin aangekondigd dat er op maandag 29 augustus een openbare informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad wordt gehouden.

Raadsinformatiebrief over Chemiepack

U bent hier