h

Dansschool Tamara

12 augustus 2011

Dansschool Tamara

Bijgewerkt op 12 augustus

Door het college wordt er niet veel gedaan aan deze veel te lang slepende zaak waardoor een zeer goed lopende dansschool met ca 400 vooral jeugdige leerlingen, ernstig in de problemen dreigt te komen. Om de onderhandelingen wat meer opgang te brengen heeft SP Moerdijk hierover vragen aan B&W gesteld.

Bijna 5 maanden geleden heeft Mw. Heeren in de commissie FI ingesproken over de gang van zaken bij het verkrijgen van een vergunning voor dansstudio Tamara aan de Industrieweg in Zevenbergen. In die vergadering, maar ook tijdens latere vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissies heeft het college toegezegd er hard aan te werken om tot een gezamenlijk gedragen definitieve oplossing te komen.

In dat kader willen wij graag van u vernemen hoe de stand van zaken op dit moment is, en in het bijzonder welke echte oplossingen uw college in die lange periode heeft gevonden. Ook willen wij graag van u vernemen waarom deze jonge hardwerkende onderneemster steeds wordt geconfronteerd met zeer strenge handhavingregels. En dat terwijl zij hierbij de zgn. Koninklijke weg heeft bewandeld door alle gevonden locaties tevoren aan te melden bij de gemeente.

Op dat industrieterrein heeft de gemeente onder andere 10 jaar lang een horecazaak gedoogd, ook heeft een boksschool onlangs wel een vestigingsvergunning gekregen op een nabijgelegen industrieterrein. Waar een wil is, is een weg, maar wij vragen ons na al die tijd toch wel af of die wil er wel echt is bij uw college.

14 april 2001 Mr. G.J.M. Blom, Fractievoorzitter

U bent hier