h

Bezuinigen 3

29 augustus 2011

Bezuinigen 3

Door Chris Verschuuren
Er zijn een aantal zaken waar andere partijen geen uitspraken over durven doen terwijl zij weten dat die onvermijdelijk zijn, of al in gang zijn gezet door B & W zoals al is gebeurd met de zwembaden.

Start- en waarderingssubsidies, behalve voor de jeugd, kunnen worden afgeschaft. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk als het geld wordt uitgegeven aan zaken die bewijsbaar ten goede komen aan een groter deel van de gemeenschap dan de eigen organisatie.

De toeristenbelasting moet omhoog naar het algemeen gemiddelde van Nederland Jarenlang is door verschillende ondernemers in Moerdijk € 1,50 per dag in rekening gebracht als toeristenbelasting terwijl die € 0,85 of minder was. € 1,31 was het Nederlandse gemiddelde in 2010. Ons voorstel om het naar dat gemiddelde te verhogen is vorig jaar verworpen. Volgens het CDA en OM was 10% verhoging ruim voldoende en is het nu € 0,94 geworden. Wie baas is, bakt koek….

Hondenbelasting afschaffen en het bedrag inbouwen in de WOZ: Dat levert 12.000,- meer aan inkomsten op omdat de registratie vervalt en er geen dure externen meer worden ingehuurd voor de huis aan huis controles
De berekening met afgeronde bedragen:
De totale inkomsten via de WOZ zijn: € 12.215.000,-
De 16000 woningen betalen hiervan: € 4.071.670,-
Dat is gemiddeld per woning: € 255,-

De opbrengst van de hondenbelasting: € 198.000,-
Hierbij opgeteld de inkomsten WOZ: € 12.215.000,-
Nieuwe opbrengst WOZ € 12.413.000,-
Dat is gemiddeld per woning € 259,-

Automatisch uitschakelen van lampen in het gemeentehuis altijd toepassen. Hiermee kan geld worden bespaard en een grote ergernis van de bevolking worden weggenomen. Er hoeft niets te worden gekocht, het systeem is al vanaf de nieuwbouw aanwezig maar wordt erg slecht toegepast.

U bent hier