h

Bezuinigen 2

26 augustus 2011

Bezuinigen 2

Door Chris Verschuuren

Ons besluit om regelmatig iets te schrijven over de bezuinigingen vinden een aantal partijen niet echt leuk. Ik heb zelfs vernomen dat er een of andere stilzwijgende afspraak bestaat om de kaken op elkaar te houden tot tenminste 15 september. Wij doen daar echt niet aan mee en gaan gewoon verder met onze taak om de kiezers te informeren..

Het algemene standpunt van SP Moerdijk over bezuinigen is duidelijk.
Volwassenen betalen hun hobby’s zelf, tenzij dat niet gaat door ziekte of een laag inkomen

1. Subsidie voor de jeugd blijft bestaan.
De voorwaarden mogen best wat strenger worden gecontroleerd, dat geldt overigens voor alle subsidie aanvragen. Er zou bijvoorbeeld een automatische korting van 20% bij te laat inleveren kunnen worden ingesteld. En als er niet voldaan wordt aan de tweede datum zou er geen subsidie meer kunnen worden gegeven.

2. Stichtingen kunnen alleen subsidie krijgen als er een democratisch gekozen bestuur is.
Deze voorwaarde, gekoppeld aan een vaste zittingstermijn en ten hoogste drie maal herverkiezing, zou een mogelijkheid zijn voor een betere controle op de besteding van gemeenschapsgeld. Wij denken dat dit wel gevraagd mag worden van subsidie ontvangende organisaties.

3. Niet overdekte zwembaden sluiten, die kosten teveel gemeenschapsgeld. In officiële stukken van B&W staat letterlijk “Ongeveer een jaar geleden is een structurele bezuinigingsopdracht gegeven aan Sportplaza voor een bedrag van € 500.000,-” Alle politieke partijen weten al bijna een jaar dat de enige mogelijkheid om hier aan te voldoen het sluiten van enkele zwembaden is. Dat is niet zo vreemd aangezien er gemiddeld slechts één zwembad is per 30.000 inwoners in Nederland. Moerdijk heeft ongeveer 35.000 inwoners.Er zijn hierover diverse berekeningen gemaakt door de gemeentelijke organisatie. De duidelijkste en meest eerlijke lijkt ons die waarin staat hoeveel gemeenschapsgeld erbij moet worden gelegd per bezoeker. Dat is voor:

Het Buitendiep in Willemstad € 20,40
De Bosselaar in Zevenbergen € 8,60;
’t Volkerakkertje in Fijnaart € 6,35
De Niervaert in Klundert € 4,85

Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn om op een centrale plek in de gemeente een groot modern complex te laten bouwen door een marktpartij. Bijvoorbeeld in de omgeving van het tankstation langs de A17 bij de Pelikaan. Naar verluidt bestaat hiervoor interesse in de zwembadenbranche.

Volgende keer: WOZ + hondenbelasting

U bent hier