h

Veiligheid onvoldoende geborgd bij 12 risicovolle bedrijven

14 juli 2011

Veiligheid onvoldoende geborgd bij 12 risicovolle bedrijven

Dat blijkt uit het vervolgonderzoek dat staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) bij deze bedrijven heeft uit laten voeren na de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk. Op verzoek van Atsma dringt de VROM-Inspectie er bij gemeenten en provincies op aan om bij deze bedrijven strikt te blijven handhaven. De resultaten van het onderzoek zijn vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden.

Na de brand bij Chemie-Pack is onderzoek verricht naar de manier waarop de in totaal ca. 400 risicovolle bedrijven (BRZO-bedrijven) de veiligheidsvoorschriften naleven. Het onderzoek is in twee fasen uitgevoerd. Na de eerste fase bleek dat bij 25 bedrijven de risico’s onvoldoende beheerst werden. Hierover is de Tweede Kamer in maart dit jaar geïnformeerd. Nu blijkt uit het vervolgonderzoek (fase 2) dat mede door handhavend optreden door provincie of gemeente bij de meeste bedrijven de vereiste verbetering is opgetreden. Maar bij 12 andere bedrijven is het nodig het handhavingstraject voort te zetten.

De tekortkomingen bij deze bedrijven variëren van een niet-actueel noodplan, een onvolledige risico-identificatie, de afwezigheid van een onderhoudsmanagementplan tot het ontbreken van een analyse van ongevallen en bijna-ongevallen. Voor deze geconstateerde tekortkomingen treedt de verantwoordelijke provincie of gemeente, inmiddels handhavend op. Afhankelijk van de zwaarte van de overtreding varieert dit van een waarschuwing tot een dwangsom, preventieve stillegging of een proces-verbaal.

U bent hier