h

Rutte kan er ook wat van

24 juli 2011

Rutte kan er ook wat van

Naar nu blijkt heeft premier Rutte de zaak behoorlijk beduveld tijdens de formatie van Paars Plus. Hij beweerde dat er met de PvdA niet te praten viel over een hervorming van het ontslagrecht en de WW.

Er werd echter wel degelijk gewerkt aan voorstellen hierover, meldt NRC Handelsblad op basis van interne stukken en gesprekken met mensen die erbij betrokken waren, maar anoniem wensen te blijven.
Rutte lijkt de onderhandelingen zelf te hebben ondermijnd door koppig vast te houden aan bepaalde eisen die voor GroenLinks, PvdA en D66 onbespreekbaar waren. De VVD was bang dat de kiezers de partij de rug toe zouden keren, omdat zij een rechtse coalitie wilden. In een laatste poging om de onderhandelingen te redden kwamen D66 en GroenLinks met een voorstel voor een radicale wijziging van het belastingstelsel. Dat voorstel werd besproken, maar niet uitgewerkt. Overigens herkent Rutte zich niet in het geschetste beeld, zei zijn woordvoerder.

VVD-er Loewieke valt dus niet echt uit de toon.

U bent hier