h

DONNER GAAT ADVISEREN OVER EIGEN WETTEN

6 juli 2011

DONNER GAAT ADVISEREN OVER EIGEN WETTEN

Ronald

Het is onbegrijpelijk dat een minister gaat adviseren over zijn eigen wetten. Dat zegt SP-Kamerlid Ronald van Raak over het bericht dat minister van Binnenlandse Zaken Donner waarschijnlijk wordt benoemd tot vicevoorzitter van de Raad van State.

Donner stond aan de basis van deze regering en heeft controversiële wetten gemaakt, waarover hij straks als hoofd van de Raad van State advies moet uitbrengen. Vooral als het gaat om integratie en immigratie heeft Donner een aantal voorstellen gedaan die mogelijk in strijd zijn met internationale verdragen.

‘De Raad van State is een onafhankelijk adviesorgaan, dat advies geeft over wetten. Donner zou straks als hoofd van de Raad van State een kritisch oordeel moeten geven over wetten die hij zelf heeft gemaakt. Het is überhaupt niet goed dat de vicevoorzitter zo nauw is verbonden met het zittende kabinet. Tjeenk Willink, de huidige vicevoorzitter, was in de jaarverslagen van de Raad van State vaak erg kritisch op de regering, vooral als het gaat om de invoering van marktwerking en onnodige bureaucratie. Ik ben bang dat met Donner aan het hoofd dit soort kritiek niet meer mogelijk zal zijn.’ aldus Ronald van Raak

De SP vraagt de minister-president de Tweede Kamer snel over de benoeming van een nieuwe vicevoorzitter van de Raad van State te informeren

U bent hier