h

Pokeren met pensioengeld

13 juni 2011

Pokeren met pensioengeld

Paul Ulenbelt Afgelopen vrijdag sloten werkgevers, werknemers en het kabinet een pensioenakkoord. De SP wijst het akkoord resoluut af. SP-Kamerlid Paul Ulenbelt beantwoordt de negen meest gestelde vragen over de toekomst van de pensioenen, werken na je 65ste en de AOW.

Is het pensioenakkoord nu definitief?
Nee. De regering, Wientjes van de werkgevers en Jongerius van de FNV hebben een ontwerpakkoord afgesloten. Of er een definitief akkoord komt hangt af van de FNV leden. Zij kunnen voor of tegen stemmen in een referendum. De voorzitter van FNV Bondgenoten, Henk van der Kolk is tegen en roept op om tegen het ontwerp akkoord te stemmen. FNV Bondgenoten is de grootste bond van de 19 bonden die zijn aangesloten bij de FNV. Zij hebben een derde van alle FNV leden.

De negen meest gestelde vragen over dit akkoord met de antwoorden van Paul Ulenbelt

U bent hier