h

Pannaveldcircus

28 juni 2011

Pannaveldcircus

Pannaveld

Door Chris Verschuuren

Na het gereed komen van de Sportwijk in Fijnaart is er een mooi speelterrein aangelegd voor kinderen tot ongeveer 12 jaar waarvan veel kinderen gebruik maken, evenals de basisscholen, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. Toen de oudste kinderen tussen de speeltoestellen gingen voetballen ontstond er overlast voor de andere kinderen. Nadat de voetballertjes werden weggestuurd gingen die balletje trappen op het grasveld tegenover de ingang van seniorenflat Fendertstaete, en daar begonnen prompt enkele bewoners over te klagen.

De Dorpsraad kwam met de mooie oplossing om een omheind pannaveldje aan te leggen op een ongebruikt grasveldje naast het speelterrein op 45 m. afstand van het flatgebouw. Dat kon betaald worden uit een gift van de verhuurder van die flat en enkele bijdragen van sponsors, het kost geen gemeenschapsgeld. De gemeente vond het een goed idee en maakte zelfs een bouwtekening.

En klaar was Kees. Maar dat was niet zo want het bleek dat een flatbewoner zelfs dat niet wou. Die heeft in de flat bij familie en vrienden handtekeningen verzameld om dat tegen te houden. Hij beweerde dat er ballen vanaf dat veldje op de balkons en in de woningen getrapt konden worden. Zelfs Johan Cruijff of Coen Moulijn zouden dat onmogelijk kunnen. Kortom allemaal gezeik op een rietje onder leiding van de persoonlijke potloodslijper van de burgemeester. Op 14 juni vertelde de Dorpsraad het hele verhaal in een commissievergadering. Toen heb ik direct gezegd dat de SP met een motie zou komen om dat veldje aan te laten leggen. De knollenboer uit het Zwammegat achter de collegetafel vond dat niet leuk maar hield knarsetandend zijn mond. Die motie komt in de raad van 7 juli en wordt nu al ondersteund door bijna alle partijen. Na die raadsvergadering gaat de hele club met nog wat ambtenaren en B&W, gezellig barbecuen in de Niervaert.

Gesneden koek dus.Tot op 28 juni de besluitenlijst van 14 juni van B&W op de gemeentelijke website werd gezet. Daar stond in dat er was besloten om de Dorpsraad geen pannaveldje aan te laten leggen. De reden was het bezwaar van direct omwonenden van de Wielerstraat en een door B&W verwachte aanzuigende werking op hangjongeren.

Waarom VVD wethouder Loewieke de knollenboer dat niet aan de commissie heeft verteld weet niemand. Maar misschien is hij ’s avonds al vergeten wat er enkele uren eerder door B&W werd besloten. Hangjongeren zijn daar niet vaak te zien, en als B&W denkt dat die op de wip of in de schommel gaan zitten om met kleine kinderen te spelen, slaan ze er aardig naast. Nu moet er een trapveldje komen aan de Westkreekweg, wat de Moerdijkse belastingbetalers € 1500,- gaat kosten.

Moerdijk op zijn smalst, of hoe je mensen die voor hun kern opkomen de mond kan snoeren. Zulke dingen zijn te verwachten van de lord mayor van het Zwammegat als hij zijn zin niet krijgt. Hij trekt daar als een soort sheriff aan veel – niet echt schone – touwtjes. Volgens die macho knollenboer hebben de acht ondertekenaars gelijk, en de rest van de ongeveer 50 omwonenden niet. Wellicht hebben die acht hun zin gekregen omdat het is opgezet door enkele gemeenteambtenaren die in de flat wonen, je weet maar nooit. Van de 28 flatbewoners kunnen er maar drie het speelterreintje zien vanuit een slaapkamer. Vanaf de balkons is het pannaveldje zelfs voor niemand vanuit de flat zichtbaar, zoals op de foto is te zien. De wat klagende omwonenden zijn echt alleen die acht uit de flat. Uit het rijtje woningen verderop zijn geen klachten gekomen terwijl die op 6 meter afstand van het speelterreintje staan.

U bent hier