h

Moerdijk stikt in het stof

15 juni 2011

Moerdijk stikt in het stof


BIJGEWERKT op 15 JUNI
Uit luchtmetingen door automatische “snuffelpalen” blijkt dat in de eerste vier maanden van 2011 op meer dagen het maximaal toegestane daggemiddelde aan uitstoot van PM10 (fijnstof) met meer dan 50 microgram werd overschreden dan in voorgaande jaren.

Snuffelpaal 245 aan de Kon. Julianastraat in Moerdijk geeft aan dat in 2008 op 16 dagen, in 2009 op 17, in 2010 op 16 en in 2011 al op 25 dagen het maximaal toegestane daggemiddelde met meer dan 50 microgram werd overschreden.

Snuffelpaal 246 aan de Zwingelspaansedijk in Fijnaart heeft in 2008 op 16, in 2009 op16, in 2010 op 23 en in 2011op 31dagen die overschrijdingen gemeten.

Omdat fijnstof vooral wordt veroorzaakt door het zware verkeer is het bijna onbegrijpelijk dat er nog mensen zijn die naar de gemeente Moerdijk willen verhuizen. En de uitstoot wordt nog hoger door het vermaledijde LPM want dat gaat duizenden vrachtwagenbewegingen per dag meer opleveren. Een leefbare omgeving kunnen wij in Moerdijk voorgoed vergeten. In West-Brabant leven de mensen gemiddeld nu al een jaar of vier korter dan in Oost- Brabant, niet iets om echt trots op te zijn.

Deze aanslag op de gezondheid hebben wij te danken aan de raadsfracties van CDA, VVD, Pv/dA en GroenLinks in Moerdijk. Maar vooral aan het college van B&W van Moerdijk, de Provincie Noord-Brabant en het kabinet Balkenende die in 2009 een contract ondertekenden om gezamenlijk de aanleg van het industrieterrein LPM mogelijk te maken. Dat gebeurde nota bene al weken voor de gemeenteraad hierover had gestemd. Die ondertekening is als drukmiddel gebruikt om het laatste schaap over de vuile dam te trekken.

Onafhankelijk Moerdijk, SP, GroenLinks en de Christen- Unie hebben jarenlang zij aan zij gestreden tegen de aanleg van grote industrieterreinen en hadden gezamenlijk een meerderheid in de raad. Toen GL mee mocht doen aan de coalitie werd Wil Vissers wethouder en die donderde gelijk de partijprincipes overboord in ruil voor het pluche. De GL raadsfractie ging daarin mee en stemde in met de aanleg. Na dat kiezersverraad was de uitslag 13 voor en 12 tegen! Met speciale dank aan het wethouderskoppel Grootenboer (CDA) en Koevoets (VVD) die dag en nacht aan het lobbyen zijn geweest in Den Bosch een Den Haag om een open poldergebied volledig te mogen verwoesten.

Als je bovenstaande cijfers ziet is B&W niet goed bezig door volledig mee te werken aan de aanleg van dat gezondheidsverwoestende industrieterrein. Een genomen raadsbesluit kan ook worden gerespecteerd door de randen van de wet- en regelgeving op te zoeken en daarmee de aanleg zoveel mogelijk te traineren. Het huidige college van OM, CDA en VVD doet dat duidelijk niet en voert dat voor onze gezondheid rampzalige plan heel braaf uit. De SP zal blijven strijden tegen die aanleg en trouw blijven aan de beloften die wij aan de kiezers hebben gedaan. Dat zullen wij o.a. doen door principieel tegen te stemmen bij alles waarin het LPM wordt opgevoerd, of het nu een begroting betreft of een of andere “visie”.

Daarvan zijn er ook overigens ook erg weinig uitgekomen. Zo voorspelde de overheid al in 1968 dat er binnen 10 jaar meer dan twintigduizend mensen op het industrieterrein Moerdijk zouden werken; meer dan achtduizend zijn het er nooit geworden. Ook vertrekken steeds meer logistieke bedrijven uit Moerdijk, en wij denken dan ook niet dat er de eerste jaren al veel gaat gebeuren in dat gebied. En wat ons betreft mag het vandaag nog worden afgeblazen.

U bent hier