h

Gemeenteraad toont geen daadkracht

2 juni 2011

Gemeenteraad toont geen daadkracht

Een extra gemeenteraadsvergadering op 1 juni, in verband met het vaststellen van de voordracht van een nieuwe burgemeester, was het enige moment waarop de gemeenteraad zich nog kon uitspreken over het bestuursakkoord. En terecht werd door de PvdA dit onderwerp op de agenda geplaatst. Er lag een motie klaar voor het college met een duidelijke boodschap om tegen te stemmen op 8 juni tijdens de VNG vergadering.

Op 11 mei heeft de SP Moerdijk al vragen gesteld over het standpunt van het college over het voorliggende akkoord.(1) Op 17 mei heeft het college van B&W een brief gestuurd naar de VNG om meer informatie en duidelijkheid rondom de taken die er op de gemeente afkomen in verband met de nieuwe Wet Werken naar Vermogen.(2) Het was eigenlijk vragen naar een bekende weg omdat het bestuur, bij mondde van voorzitter Jorritsma reeds had gezegd “… het plan kan niet meer worden gewijzigd. Wij zijn al een keer teruggegaan naar de onderhandelingstafel. Dit is een totaalpakket. Je kunt er niet een steen of deel uittrekken, want dan vervalt het geheel”(3)

Tijdens de raadsvergadering was het college niet bekend met een antwoord op de brief die zij hadden gestuurd. Wel was er ondertussen nieuws vanuit de VNG. Het bestuur daarvan was flink onder druk gezet door hun leden; de gemeenten. Zeer veel gemeenteraden hebben al een motie aangenomen waarin colleges worden opgedragen tegen het bestuursakkoord te stemmen. Het VNG bestuur zag de bui hangen en probeert nu te redden wat er te redden valt door te zeggen dat men toch maar voor het bestuursakkoord te stemmen met uitzondering van het onderdeel Werken naar Vermogen.(4) De reacties daarop vanuit het kabinet waren duidelijk: Zowel Donner als Rutte zeggen dat het stikken of slikken is.(5) Daarmee lijkt mij dat er een niet te wijzigen bestuursakkoord ligt en is ook duidelijk waarover op 8 juni gestemd moet gaan worden. Rutte dreigt ook met een nog verdere afbraak van de sociale zekerheid als de VNG vergadering niet instemt.(6)

Het college is er echter nog niet uit. Ze waren zogezegd niet op de hoogte van deze ontwikkelingen. Een meerderheid van de Raad steunde het college met haar twijfelachtige houding en in haar besluiteloosheid. PVDA, GL, BBM en SP steunden de motie maar omdat de fracties van VVD, CDA, OM en CU tegen stemden is de motie verworpen. We moeten nu afwachten wat op 8 juni het standpunt van de gemeente Moerdijk is. Een stem voor het bestuursakkoord kan zeker rekenen op een motie van afkeuring voor het hele college wat ons betreft.

U bent hier