h

Een eigen duurzaamheidsfabriek

13 juni 2011

Een eigen duurzaamheidsfabriek

De gemeente Dordrecht en het nutsbedrijf voor duurzame energie HVC hebben samen de Energie Coƶperatie Dordrecht opgericht. Dit duurzame, lokale energiebedrijf richt zich op energiebesparing, energieproductie en energielevering en heeft als doel de klimaatambities van Dordrecht sneller te realiseren.

Hierdoor moet in 2015 3 procent van de energie in Dordrecht duurzaam zijn en wordt er 11 procent bespaard. Dordrecht heeft hiermee de eerste concrete stappen gezet richting klimaatneutrale gemeente. Samen met het nutsbedrijf voor duurzame energie HVC heeft die gemeente nu een eigen duurzaam lokaal energiebedrijf. Onder het motto "schone energie uit Dordrecht gaat de Energie Coƶperatie Dordrecht inwoners, bedrijven en gemeente groene energie aanbieden. Deze windenergie, zonne-energie, biogas en warmte komen daarbij zoveel mogelijk uit Dordrecht of directe omgeving. Het energiebedrijf zal tevens derde partijen helpen om schone energieprojecten te ontwikkelen en uit te voeren.

Het zou niet slecht zijn als de gemeente Moerdijk onderzoekt of hieraan deelnemen deelnemen mogelijk is en welke voordelen er voor de Moerdijkse bevolking te behalen zijn. Temeer ook omdat er asl samenwerking bestaat tussen genoemde partijen en SNB (Slibverwerking N-Brabant) op industrieterrein Moerdijk

U bent hier