h

Leefruimte voor vlinders

28 maart 2011

Leefruimte voor vlinders

Op de provinciale website wordt elke Noord-Brabantse gemeente opgeroepen om mee te doen aan de instandhouding van de vlinders. Elke gemeente kan daar gratis 10 kilo bloemzaad voor krijgen.

SP Moerdijk wil graag dat de gemeente Moerdijk zich hiervoor aanmeldt om braakliggende terreintjes mee in te zaaien. Omdat Moerdijk niet was aangemeld heeft fractievoorzitter Bennie Blom hierover onderstaande vragen gesteld

Op de provinciale website staat al enige tijd een oproep aan alle Brabantse gemeenten om deel te nemen aan een actie voor het behoud van de vlinder. Hierbij ontvangt iedere gemeente gratis 10 kilo bloemzaad om dat begin april uit te zaaien op daarvoor geschikte plaatsen. Daarmee kan drieduizend vierkante meter worden ingezaaid per gemeente, dus ook in onze gemeente.

Graag zouden wij van u willen vernemen of:
- de gemeente Moerdijk zich hier al voor heeft aangemeld;
- zo ja, waar worden percelen ingezaaid en met welke maatschappelijke organisatie(s) is dat kortgesloten;
- zo nee, waarom is Moerdijk niet aangemeld?

Als Moerdijk niet is aangemeld verzoeken wij u vriendelijk maar wel dringend om dat zo spoedig mogelijk te willen doen om ook in onze gemeente aan de vlinders meer leefruimte te geven.

Er liggen overal wel stukken grond braak, die dit jaar zeker nog niet worden bebouwd. Bijna elke kern heeft van die kale plekken zoals midden in Zevenbergschenhoek en aan de Landpoortstraat in Willemstad. Het zou een behoorlijke misser zijn om hier niet aan mee te doen in deze gemeente, waar anderhalf miljoen vierkante meters natuur voor eeuwig worden vernietigd door de aanleg van het overbodige industrieterrein LPM.

Namens de SP fractie, Mr. G.J.M. Blom.

Het antwoord dat wij 6 april hebben ontvangen luidt:

Gemeente Moerdijk heeft zich aangemeld voor deze actie en zal op diverse nader te bepalen plaatsen binnen de gemeente stroken inzaaien met dit vlindermengsel. De stroken die hiervoor in aanmerking komen zijn de stroken die begraasd worden door de schapen. De schapen begrazen vier maal per jaar de ingezaaide stroken. Het bloemenmengsel heeft dus voldoende tijd voor de bloei en zaadvorming. De schaapsherder zal geïnformeerd worden waar gemeente Moerdijk het mengsel zaait zodat hij hier rekening mee kan houden.

Met vriendelijke groet.
Burgemeester en wethouders van Moerdijk,

U bent hier