h

Kijkje in moerdijk

7 januari 2011

Kijkje in moerdijk

Op de dag na de brand hebben Patrick van Lunteren, medewerker Tweede kamerfractie SP, en onze voorzitter Chris Verschuuren een kijkje genomen op de plaats van de ramp.

10.15
Verkeer wordt gecontroleerd op ramptoeristen.
Rijbewijs en kaartje SP laten mij er door.
10.45 is ook Chris aanwezig en om ca 11.30 uur afspraak met Kees de Ridder (ATM)

Eerste indruk
Opvallend rustig.
Een paar politiemannen verspreidt in autootjes,
Een paar brandweermannen die rondlopen.
Een tiental tankwagens die overal slootjes leeg halen.
Bluswater wordt opgeslagen bij ATM.
Een paar mannen van milieutechnische bureaus oa. Rasenberg lopen rond. (Koud en miezerig)
Stank is enorm. Bij Chemie-pack naar verfoplossers. Bij Wartsila (naastgelegen afgebrande bedrijf) naar uitgebrand motorblok. Bij slootjes over hele gebied naar verfoplosser. Veel verwrongen staal op terrein. Dakdelen die rondslingeren.

Overal rode plassen. Sloten met rode laag chemie afgedekt met zwarte koeklaag. Zwarte (verschroeide?) laag slootkant net boven watergrens. Rioolkolken die overlopen op het terrein. (borrelen) Kantoorgebouw Chemiepack gedeeltelijk uitgebrand. Uitgebrande auto’s op het terrein. Tot op 2 meter buiten het hek van ATM (200 meter verder) gras verschroeid.

11.30 uur Verhaal -reactie- Kees de Ridder (ATM)
Hij was bij calamiteit binnen 5 minuten ter plaatse. ATM heeft direct alle materieel ingezet om buurman te helpen en allereerst is alle personeel ATM en Chemie-Pack veilig gesteld.

Brand was binnen 10 minuten onbeheersbaar voor het bij de bedrijven aanwezige kleine materieel. Binnen 1 uur was alles opgeschaald en was de grote Crashtender van vliegveld Gilze-Rijen aanwezig. Grote hulde voor de hulpdiensten.


Terrein Chemie Pack

De muren hebben het ongeveer 1 uur aardig volgehouden, tevoren was het dak er al afgevlogen en ook de deuren waren eerder dan de muren bezweken. De ontploffingen van tanks zijn vooral hierdoor godzijdank omhoog afgewenteld. (De constructie was dus goed). Een horizontale afwenteling van de druk had ATM volledig in vlammen gezet en alle hulpdiensten van de aarde geveegd. De kleuren die de wolken kregen wijzen op veel soorten chemie. Een bedrijfsbrandweerman van ATM (al twee nachten niet geslapen) die er vanaf het eerste uur bij was vertelde ons dat hij de ernst toen echt ten volle besefte. De crashtenders hebben tenslotte ATM en overige bedrijven gered.


Rokende schoorstenen zijn van ATM

Mogelijke leerpunten:
Per bedrijventerrein/ cluster een crashtender (megabrandspuit) en blusmiddelen (schuim etc) aan te schaffen. Bluswateropvang (bakken) beter organiseren per terrein. Verder gaande compartimentering zou helpen, ook tussen bedrijven. De Burgemeester is, diplomatiek gezegd, niet zo handig in de communicatie. Verantwoordelijkheden bij dergelijke clusters van BRZO horen volgens mij bij de provincie of landelijk te liggen. Lokale autoriteit is te weinig deskundig.

12.00 uur
Rondleiding op ATM bracht ons langs het nieuwe lab van ATM waar analyses worden gemaakt van het water en langs alle tankauto’s en tanks die het bluswater opslaan. Volgens Kees is er voldoende ruimte. Lijkt mij sterk. Gigantische hoeveelheid kuubs die zijn gebruikt. Afdammen begon pas na middernacht dus veel bluswater kan zo het Hollands Diep in zijn gelopen als je het mij vraagt. Ook het riool zit tot de nok toe vol. Mogelijk wordt dat afgewenteld via Bath naar Westerschelde. Alle sloten en de grond van het terrein zal moeten worden gesaneerd. Gigantische opdracht. Of het ATM wordt vergund is de vraag. Bluswater wegpompen is vergund aan Van Ganzewinkel.Kees heeft er overigens wel vertrouwen in dat Chemie-Pack zich de laatste jaren sterk en serieus heeft verbeterd na alle kritiek en dwangsommen.
Rood gras

Bij vertrek rond 12.30 was Waterschap Brabantse Delta ook ter plaatse voor monstername bij sloten en werk aan riool. Brandweer spuit schuim over slootjes (Vanwege vrijkomen gassen?!?)

Verslag: Patrick van Lunteren

U bent hier