h

Nieuws uit 2010

15 april 2010

Kritiek is onterecht volgens CDA wethouder

Het rapport waarin directeur Udo Uiterwijk van het Havenschap Moerdijk waarschuwt voor de financiële risico's van het Logistiek Park Moerdijk (LPM) staat haaks op de uitgangspunten die Rijk, provincie en gemeente Moerdijk contractueel hebben vastgelegd. Aldus BN/DeStem in een redactioneel stuk van Hessel de Ree

Lees verder
14 april 2010

Verslag coalitiebespreking

Tijdens de onderhandelingen is gevraagd of er bezwaar was om alle gesprekken met de fracties openbaar te maken. Omdat de ChristenUnie dat niet wilde, is de openbaarmaking overgelaten aan de partijen. Wij publiceren graag het verslag van ons gesprek met de formateur, want wij zijn altijd voor openbaarheid.

Lees verder
14 april 2010

Afvalinzameling

Regeren is vooruitzien, ook op het gebied van afvalinzameling en -verwerking. In 2009 heeft het college zich hier vooral niet mee bezig gehouden. De SP heeft hier wel over nagedacht en bijgaand initiatiefvoorstel ingediend. Wij willen ook dat de uitslag van de in januari gehouden afvalenquete snel openbaar wordt gemaakt.

Lees verder
11 april 2010

Platform containergassen opgericht

Afgelopen week is het officiële startschot gegeven voor het Platform Gassen in containers, op het symposium van Nieuwsblad Transport ‘Veilig omgaan met containergassen’. Doel van het platform is de problemen rondom gassen in containers structureel aan te pakken. Waarbij de veiligheid van werknemers voorop staat.

Lees verder
11 april 2010

Caldic breidt tankpark uit

Caldic Chemie heeft het tankpark in Europoort uitgebreid. De tanks, goed voor 62.500 m3 opslagvolume zijn geschikt voor de op- en overslag van bioethanol en methanol.

Lees verder
10 april 2010

SP: Stukken helemaal vrijgeven

De raadsfractie van SP Moerdijk wil dat de burgers openbare stukken van de gemeente zonder problemen kunnen hergebruiken. "Daarmee wordt bedoeld dat burgers stukken kunnen kopiëren en naar eigen inzicht kunnen verspreiden", zegt SP-fractievoorzitter Bennie Blom.

Lees verder

Pagina's

U bent hier