h

Schaf hondenbelasting af

29 november 2010

Schaf hondenbelasting af


Als de gemeente een begrotingstekort heeft, wordt die afgekeurd door de Provincie. Moerdijk heeft voor 2011 een tekort van € 55.000,- Dat zou volgens B&W betaald moeten worden door de hondenbezitters. De SP is daar tegen en stelt al jaren voor de hondenbelasting af te schaffen, maar dat willen de meeste partijen niet.

Dat begrotingstekort gaat heel de gemeente aan en moet volgens ons opgebracht worden door de hele gemeenschap. De gemeenten hebben daarvoor slechts één wettelijke mogelijkheid: de OZB heffing. Het zou niet eerlijk zijn om hiervoor alleen de inwoners van Klundert of Fijnaart op te laten draaien, of de bedrijven op het industrieterrein Moerdijk. Als dat voorgesteld zou worden denk ik dat B&W beter ander werk kunnen gaan zoeken, want dat pikt niemand. Het college wil het nu volledig laten betalen door slechts 4.000 mensen, de hondeneigenaren. Wij gaan daar niet mee akkoord en zijn benieuwd wat andere partijen gaan doen. B&W hebben de gemakkelijkste weg gekozen terwijl er vele andere mogelijkheden zijn om het tekort weg te werken, nadenken is toch wel erg moeilijk als je op een dure pluche stoel mag zitten.

Hondenbelasting is een algemene inkomstenbron, waardoor sinds 1851 gemeenten de mogelijkheid hebben om eigen inkomsten te krijgen via een belasting op het houden van honden. De belangrijkste reden was dat toen de meeste honden werden gebruikt als werkdieren, waarmee geld werd verdiend.

Hondenbelasting is geen milieuheffing: die is alleen geldig bij gevaarlijke, milieubelastende stoffen; terwijl hondenpoep gewoon door de natuur wordt verwerkt.

Hondenbelasting is geen overlastbelasting want de hondenbezitters die geen overlast veroorzaken moeten ook betalen. Het is een overbodige, ouderwetse, onrechtvaardige en oneerlijke manier van belasting heffen.

Daar komt nog bij dat hondenbezitters in deze gemeente allerlei maatregelen zijn opgelegd om de hondenpoep op te ruimen. Dat is voor de meesten geen probleem en het is mede daardoor ook schoner geworden op straat. Hier moeten zij voor worden bedankt, en niet bestraft met een extra verhoging per hond van 38% ofwel € 13,- Als mensen die zich aan de regels houden, op deze manier worden bedankt, komt er meer hondenpoep op straat, en ergens hebben zij nog gelijk ook.

Door die verhoging worden ook veel alleenstaande ouderen getroffen, die hun huisdier nodig hebben om te kunnen overleven in de keiharde wereld. Hun hondje is een grote steun en hulp in hun strijd tegen de eenzaamheid, waardoor zij wel achter de geraniums uit durven te komen. Deze mensen extra laten betalen voor hun enige en onmisbare huisgenoot vinden wij een onmenselijke maatregel. Menselijkheid ziet er echt heel anders uit! De SP vindt het normaal dat alle betalers van gemeentelijke heffingen meebetalen aan geld dat voor algemene middelen nodig is. En niet alleen door een toevallige groep van 4.000 van de 15.000 huishoudens die Moerdijk telt, zoals wordt voorgesteld. En, zeg nou zelf, welke normaal denkende mens kan daar tegen zijn?

Wij hebben voorgesteld om in plaats daarvan de hondenbelasting af te schaffen omdat de opbrengst alleen maar gebruikt mag worden voor de algemene middelen, en niet voor zaken die met honden te maken hebben. Het gaat over minder dan 1% verhoging van de OZB heffing. Dan draagt iedereen bij naar vermogen, ook de huurders want wordt via de huur doorberekend. Maar of dat ons gaat lukken? Waarschijnlijk zijn de Moerdijkse politieke geesten er nog niet rijp voor. Er zijn meer voordelen dan nadelen, zoals het overbodig worden van controles op hondenbezit door dure hondengluurders. En minder werk door het vervallen van de hondenregistratie. Maar eerst dient die extra heffing van € 55.000, - uit de hondenbelasting te worden gehaald. Het woord is nu aan de gemeenteraad.

(Ik heb geen hond maar ben wel gezegend met een groot openbaar gazon aan de voorkant, dat erg aantrekkelijk is voor honden.)

U bent hier