h

Protest tegen schrappen 30.000 banen

14 november 2010

Protest tegen schrappen 30.000 banen

Het huidige, door Wilders gedirigeerde, VVD-CDA kabinet heeft besloten om 30.000 zwakkeren in de samenleving het recht op werk te ontnemen. Dat is mensonwaardig en hiertegen moeten alle krachten worden ingezet om dat te voorkomen.

SP Moerdijk heeft hierover een motie ingediend voor de gemeenteraad van 9 december, waarin wij de raad vragen:

B&W te verzoeken er bij het huidige kabinet op aan te dringen - desgewenst in VNG-verband - om de plannen van het Kabinet Rutte om mensen met een arbeidsbeperking (Wajong, WSW, WWB uitkering ), inkomen te laten inleveren en 30.000 banen in de sociale werkvoorziening op te heffen; niet uit te voeren.
Door deze plannen verdwijnen veel mensen ‘achter de geraniums’ en worden zij voor altijd de armoede ingejaagd, iets wat niemand zou moeten willen.

Wij hopen dat alle raadsleden zich achter deze motie tegen onmenselijkheid zullen scharen en dat B&W zeer snel de uitvoering hiervan op zich zullen nemen.

U bent hier