h

SP onterecht genoemd in persbericht

24 oktober 2010

SP onterecht genoemd in persbericht

Zaterdag 23 oktober j.l publiceerde BN De Stem een artikel onder de kop 'College negeert de raad volledig'. In dit artikel wordt ten onrechte ook de SP genoemd.

Tijdens de vorming van het persbericht door PvdA, GroenLinks en GBM waarop het in BN/DeStem verschenen artilkel is gebaseerd, hebben wij steeds aangegeven dat wij ons niet konden vinden in het concept-persbericht. Uiteindelijk heeft de opsteller mij verzekerd dat onze naam uit het bericht zou verdwijnen. Tot onze grote verbazing werden wij alsnog in het artikel genoemd als mede ondertekenaars. Dit had dus niet moeten en mogen gebeuren.

Ik heb inmiddels van indiener Pim de Glas (GroenLinks) begrepen dat hij een verkeerde versie van het persbericht naar BN/De Stem heeft verstuurd. Door dit bericht stellen wij u hiervan op de hoogte, de redactie van BN/De Stem heeft hierover reeds een mail van ons gekregen in de hoop dat zij e.e.a. alsnog zullen corrigeren.
Wij zullen in onze fractievergadering een analyse maken van zowel het proces van de totstandkoming en de uiteindelijke inhoud van de concept begroting zoals die nu aan ons is voorgelegd en vervolgens ons eigen standpunt daarover innemen. En dat publiceren wij daarna op deze site.

Bennie Blom, fractievoorzitter SP

U bent hier